05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Türkiyenin En İyi Üroloji Profesörleri

Türkiyenin En İyi Üroloji Profesörleri
turkiyenin-en-iyi-uroloji-profesorleri

Üroloji cerrahisi endoskopik prosedürler, robotik ve laparoskopik prosedürler ve açık prosedürler olarak ayrılabilir. Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk endoskopik prosedürler sistoskopi, üreteroskopi ve transüretral rezeksiyonlar, Da Vinci robotu ürolojik cerrahide çokça kullanmaktadır. Aletler her yöne hareket edebildiğinden ve laparoskopik cerrahiye kıyasla daha iyi hassasiyet sağladığından daha iyi görselleştirme, daha iyi el becerisi sağlar.

Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk  büyük bir cerrah olarak bilinmekte ve mesane taşlarının ve böbrek kanserlerin ve diğer ürolojik kanserlerin cerrahi tedavisinde çeşitli teknikler geliştirdi. Üroloji ders kitabı, Böbrek ve idrar yolları hastalıkları ile ilgili yazıları mevcuttur.. Genitoüriner hastalıkların tanımlarının çoğu, modern ürolojik sınıflandırma olarak sınıflandırılır. Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk ayrıca üretral sonda dan önce yağlama için yumuşak girişi önermiş ve üretranın yaralanmasına karşı uyarıda bulunmuştur.

Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk, neredeyse altı yıl boyunca tüm Asya ve Avrupa'daki birçok hastanede görev yapmış binlerce ameliyat yapmış bir çok asistan ve doktor yetiştirmiştir. Bu tür ürolojik uygulamalar ankara söğütözü'ndeki özel kliniğinde devam etmektedir. Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk özel üroloji kliniği  2015 açıldı ve halen hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk ilk ve en çok yapay mesane yapan olarak bilinmektedir, mesaneyi aldıktan sonra  bağırsaktan yapay mesane oluşturup, yine alınan mesanein orjinal yerine monte etmektedir, böylece karın duvarında idrar torbası taşımak durumunda kalmamaktadır. Ayrıca kendisi Türk Üroloji Derneği Yönetim kurulu üyesi ve özel ürologlar komite başkanıdır.  Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk Yedi alt uzmanlık veya Pediatrik Üroloji, Renal Transplantasyon, Üro-onkoloji, Androloji, Endoüroloji, Kadın Ürolojisi, Üro-laparoskopi, Robotik cerrahi  konusunda yetkindir. Türkiye nin en iyi üroloji profesörleri den Prof. Dr.Hakkı Perk 100’ün üzerinde yerli ve uluslararası yayını vardır. Bu alt uzmanlık dalları, sevk edilen çok sayıda hastanın bir sonucu olarak nicelik ve nitelik olarak çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu eğitimi programları (özellikle pediatrik üroloji, endoüroloji ve üro-laparoskopi), kurs eğitim programı için uluslararası kursiyerleri kabul etmeyi amaçlamaktadır. Pubmed'de yayınlanan birçok makalesi vardır. ulusal ve uluslararası birçok üroloji derneklerine üye olup bunlardan bir kaçında aktif görev yapmaktadır.

https://www.hakkiperk.com/

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.