05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Kronik Prostatit Kesin Tedavisi

Kronik Prostatit Kesin Tedavisi
kronik-prostatit-kesin-tedavisi

Kronik prostatit kesin tedavi ile  akut fazlar arasında tam bir iyileşme olan veya olmayan tekrarlayan enfeksiyon atakları olarak kendini gösterir. Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromunun başlıca semptomu ağrıdır ve genellikle ejakülasyon sırasında ağrı eşlik eder. Rahatsızlık önemli olabilir ve genellikle yaşam kalitesini etkiler. Mesane tıkanıklığı veya sinirlilik belirtileri de mevcut olabilir. Muayenede prostat hassas olabilir, ancak genellikle ne ödemli ne de şişkindir. Klinik olarak, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromunun inflamatuar ve inflamatuar olmayan tipleri benzerdir. Bu tip kronik prostatit kesin tedavi rejimlerle alınan sonuçlar değişkenlik göstermektedir. Asemptomatik inflamatuar prostatit hiçbir belirti vermez ve diğer prostat hastalıkları için yapılan testler sırasında ve idrarda beyaz kan hücreleri bulunduğunda tesadüfen ortaya çıkar.

 

Bakteriyel kronik prostatit kesin tedavi rejiminde, en az 6 hafta boyunca florokinolonlar gibi oral antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedavi, kültür sonuçlarına dayanır; şüpheli sonuçlar veya negatif bir kültür ile hastanın körleme antibiyotik tedavisinin etkili olması muhtemel değildir. Diğer tedaviler arasında anti-enflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler , alfa-adrenerjik blokerler ve oturma banyoları gibi diğer semptomatik önlemler kronik prostatit kesin tedavi protokolünde yerini alır. Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu yani mikropsuz kronik prostatit kesin tedavi zordur ve genellikle tatmin edici değildir. Yukarıda listelenen tedavilere ek olarak, antianksiyete ilaçları (örneğin, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, benzodiazepinler), sakral sinir stimülasyonu, biofeedback, prostat masajı yapılabilir. Ayrıca minimal invaziv prostat prosedürleri; yani kronik prostatit tumt tedavisi(mikrodalga termoterapi gibi) denenebilir.  Asemptomatik inflamatuar kronik prostatit kesin tedavi ihtiyacı olmamaktadır. Belirti pek vermeyen bu tip  kronik prostatit  tedavi gerektirmez.

 

Kronik prostatit kesin tedavi için kilit noktaları şunlardır. Prostatit, akut veya kronik bir bakteriyel enfeksiyon veya tipik olarak tahriş edici ve obstrüktif üriner semptomlar, ürogenital kas spazmları ve perineal ağrı ile karakterize edilen, daha az anlaşılan bir hastalık grubu ve bir sendrom olarak kabul edilmektedir. Kronik prostatit kesin tedavi ve toksik olmayan akut bakteriyel prostatitli hastaları florokinolon ve destekleyici önlemlerle tedavi edilebilir. Bakteriyel prostatit ve sepsis düşündüren akut sistemik semptomları olan hastalar hastaneye yatırılmalı ve ampisilin artı gentamisin gibi geniş spektrumlu antibiyotikler verilmelidir. Kronik prostatit veya kronik pelvik ağrı sendromu için anksiyolitikler (örn.serotonin alımı, benzodiazepinler), sakral sinir stimülasyonu, biofeedback, prostat masajı ve minimal invaziv prostat prosedürleri (örn. mikrodalga ısı tedavisi) önerilebilir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/169/kronik-prostatit-prostat-iltihabi

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.