0312 287 28 40 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Ürolojik Enfeksiyonlar

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Human Papilloma Virus Enfeksiyonu (HPV-Kondilom)

Human papilloma virüs(HPV) enfeksiyonu; dünyada cinsel yolla bulaşan en sık viral enfeksiyondur, ve erkekte ensık genital kondilomlarla(siğil) kendinini göstermekte, erkek ve kadında bir çok kanserin etkeni olarak suçlanmaktadır Bilinen  200’den fazla türü(suşu) vardır ve cinsel yolla bulaşan HPV suşlarınlarıdan 15'i karsinojenik olarak değerlendirilmektedir. HPV enfeksiyonu, rahim ağzı kanseri , penis, dil, oro-nazofarinks, gırtlak ve bademcik kanserilerine  neden olduğu bilinmektedir ve virus  bulaştıktan  yıllar sonra da ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde yapılan araştırmalarda human papilloma virusunun(HPV) kanserojen olan tipleri, rahim ağzı (serviks) kanserinlerin nerdeyse tamamına yakınından sorumlu olduğu gösterilmiştir. Tersinden düşündüğümüzde  HPV nin aşı ile önlenmesi veya tedavi edilmesi durumunda, servikal kanser(rahim ağzı kanser) sıklığında büyük ölçüde  azalma saptanmıştır. Yapılan analiz ve saha çalışmalarında dünyada seksüel yönden aktif kadın ve erkeklerin yaşamları boyunca HPV ile enfekte(bulaşma) olma olasılığı %50 olarak bildirilmiştir.

ETKEN

Human(insan) Papilloma Virüsü (HPV) insanda Kondilom(siğil-papillom)) oluşumuna neden olan bir DNA virüsüdür ve insanda enfeksiyon yapan 60’a yakın tipi vardır ve bu tiplerden ellerde ve ayaklarda yaygın kondilomlara neden olan tipleri nisbeten zarasızdır. Önemli bir kısmı ise kadında ve erkekte genital bölgede kondiloma aküminata adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olur. Düşük riskli HPV tipleri ( HPV 6 ve HPV 11)sık tekrarlayan genital siğiller ve  laringeal(boğazda) papillomatoz gibi iyi huylu lezyonlara neden olurken; yüksek riskli HPV tipleri(HPV 16,18, 31,33, 45, 52 ve 58) servikal, vajinal, vulva, anal, penil ve orofarengeal karsinomayı da içine alan çeşitli kanserlerin gelişiminde rol oynadığı belirlenmiştir. Tüm dünyada servikal kanser (rahim ağzı kanseri) etiyolojisinde en önemli etken olarak HPV tip 16 bulunmuştur. Bunu tip 18, 45 ve 31 izlemektedir. HPV Tip 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 bu kanserin %90’ın dan sorumlu olduğu bildirilmektedir. Oldukça bulaşıcı olan HPV enfeksiyonunun kansere dönüşümünü hızlandıran pek çok risk faktörü vardır. Bunlar arasında en önemli olanları, çok eşlilik ve ilk cinsel deneyimin küçük yaşta yaşanması(18 yaştan önce) ve 3’den fazla doğum yapma risk faktörü olarak görülmektedir. Ayrıca, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların varlığı (özellikle klamidya trikomatis ve herpes simpleks vs), sigara ve tütün kullanımı, immun sistemin baskılandığı durumlar (HIV gibi), beslenme bozukluğu kişisel hijyenin bozuk olması risk faktörleri arasında sayılmaktadır. ,

BELİRTİ VE BULGULAR

Genital siğiller(Kondilomlar-HPV lezyonları) erkeklerde genel olarak  tüm penis  boyunca, ayrıca testis, kasık, baldır ve anüs çevresinde de yerleşebilmektedirler. Daha nadir olsa da bazen anüsün veya idrar kanalının içinde karşımıza çıkabilmektedir. Kadınlarda ise genelde anüs çevresinde, vulvada, vajende, servikste(rahim ağzında) yerleşim gösterirler. Siğiller  tek ya da çok sayıda, farklı şekillerde(düz veya ciltten kabarık karnabahar şeklinde), renkler( ten rengi, pembe, kırmızı, beyaz veya gri), sert veya yumuşak kıvamda ve boyutlarda, öyleki anüs ile vajina arasındaki perine bölgesini dolduran karnabahar görünümlü dev kitleler(genital warts) şeklinde de görülebilirler. Bu lezyonlar genelde  kaşıntı veya ağrı-acıya neden olmazlar. HPV enfeksiyonları erkekte penis, anüs, ağız, nazofarinks ve gırtlak kanseri için kesin risk faktörü olarak görülmektedir. Kadınlarda ise rahim ağzı kanseri(servix kanseri) gelişiminde en önemli etiyolojik nedenidir. Yapılan çalışmalarda serviks kanseri olgularının neredeyse tamamına yakını HPV nin belirli tiplerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. HPV enfeksiyonlarının önlenmesi(aşı ile), tedavi edilmesi veya bulaşmasının hijyenik olarak engellenmesi ile servikal kanser sıklığında azalma saptanmıştır. HPV, bir DNA virusudur ve rahim ağzı hücrelerini enfekte eder, anormal ve kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olarak kondilom-siğil formasyonuna yol açar, zaman içerisinde bu lezyonlar kontrolü kaybederek kanserleşmektedir.

BULAŞMA YOLU VE SEYRİ

HPV cinsel temas,oral seks ile bulaşabildiği gibi ve ciltten-cilde temasla da bulaşabilir.  HPV hiç bir belirti vermeden yıllarca vucutta inaktif olarak  barınabilmektedir. HPV enfeksiyonu tokalaşmak, havadan damlacık yoluyla ya da cansız nesnelerden bulaşmadığı düşünülmekle birlikte, kullanılan seks araç ve gereçlerinden bulaşabilirmektedir. Prezervatifler bulaşma riskini azaltsa da tamamen önleyememektedir. HPV’nin bulaşması için mutlaka tam bir cinsel ilişki olması gerekmez, enfekte bölgelerin birbiri teması ile de bulaşma kolayca bulaşabilmektedir.

Ayrıca lezyon olamaksızın latent dönemde de bulaş mümkündür. HPV yavaş üreyen bir virustur ve latent dönemi 9-12 ay kadardır. Ancak, aktif genital lezyonların olduğu dönemde bulaşıcılık oldukça yüksektir. Vürüs vucuda alındıktan sonra,  ilk yılda %70, ikinci yılda %90 oranında vürüsün tipine bağlı olarak  vucudun savunma sistemi  tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Özellikle  insan DNA’sına entegre olan eden yüksek riskli kanserojen virüs tiplerinde (tip 16 ve 18) virüsün vucuttan atılması daha uzun süre alabilir. Kalan  %10 hastada enfeksiyon devam eder ve bu olgularda servikal veya diğer kanserlerin  gelişmesi 15-20 yıllık bir süreci kapsar. Bu nedenle kanser öncesi lezyonların pop- smear tarama testi ile erken dönemde yakalanmaları mümkün olabilir. Kondilom şeklinde lezyon ortaya çıkmış ise biyopsi ile tanı doğrulanmalı ve mutlaka tiplendirilmelidir. Zira etkenin HPV’nin onkojen alt tipi olup olmadığını saptamak günümüzde mümkündür.

HPV ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA

1-PREZEVATİF KULLANIMI: Cinsel yolla bulaşan tüm hastalıklarda olduğu gibi çok eşli cinsellikte düzenli kondom kullanması enfeksiyon riskini nispeten azaltmakla birlikte HPV nin bulaşıcığı çok yüksek olduğundan bulaşı tamamen ortada kaldırmamaktadır ve kondomsuz alanlardan temas yoluyla bulaş olabilmektedir.

2-HPV AŞISI: HPV aşısı HPV bağlantılı  kanserlerin önlenmesi bakımından yeni bir açılım getirmiştir. Kanserojen olarak kabul edilen (HPV tip 16 ve 18) ve sık tekrarlayan HPV tiplerine (HPV tip  6 ve 11) karşı geliştirilmiştir  ve aşı tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır. HPV aşısı bu enfeksiyonun %90 nına karşı koruyucudur. Aşı 11-12 yaşındaki kızlara rutin yapılması önerilmekte ve bunu yanında temel olarak aşılama yaş grubu kadınlarda 13-26 olarak kabul görülmektedir. Erkek HPV aşısı kullanımı hala tartışma konusudur. Cinsel aktif kadınlara(26 yaş ve üstü) da yapılabilir ancak cinsel yaşama başlamamış olanlara göre daha az etkilidir. Hamilelikte güvenli değildir, ancak emzirme döneminde uygulanabilir. Aşı üç ayda bir olmak üzere üç doz şeklinde kas içine yapılması önerilmektedir.

TEDAVİ

HPV virüsünü yok eden bir ilaç yoktur ve tedavi lezyonları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Yani lezyonların lokal tedavisi etkili olmaktadır.  Erken tedavi enfeksiyonun karsinojen etkisini azaltmak ve yayılmasını önlemek açısından önemlidir. Medikal tedavi çok etkili olmasada podofilin, trikloroasetik asit (TCA), 5_florourasil, İmiquimod krem (Aldara) , sinekateşinler  gibi lokal etkili kremler kullanılmaktadır.

Temel ve etkili tedavi kondilom-siğil lezyonların cerrahi veya bazı enerji sistemleriyle tahribine yöneliktir. Bu amaçla  likit nitrojen, kriyoterapi, elektrokoter ve lazer sistemleri kullanılmaktadır.. Özellikle erkekteki lezyonlar birkaç seansta bu enerji sistemleriyle tahribi sonucunda  tedavi edilebilme yönüyle avantajlıdır. Lokal anestezi sonrası kondilomlar elektrokoter veya lazer yardımıyla tahrip edilirek yakılması ile yüzgüldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Lazer özellikle idrar kanalındaki lezyonlara  veya diğer tüm yerleşim alanlarında bulunan lezyonlara rahatlıkla uygulanabilmektedir.. Lezyonlar yaygın veya büyük kitleler oluşturuyorsa(Genital Warts) cerrahi rezeksiyon önerilir.

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Dinamiksoft tarafından oluşturulmuştur.