05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Yapay Mesane Fiyatı

Yapay Mesane Fiyatı
Yapay Mesane Fiyatı

Yapay mesane fiyatı için açık ve robotik cerrahiyi  karşılaştıran dahil edilen tek merkezli çalışmalarda cerrahi prosedürleri karşılaştıran geniş çalışmaların olmaması nedeniyle daha fazla kanıt gereklidir. Bununla birlikte, tek kurumlu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, genel yapay mesane fiyatı eğilimlerini yansıtan, dahil edilen geniş veri tabanı çalışmaları ile yorum yoluyla maliyet yapıları hakkında fikir verebilir.

Yapay mesane fiyatı açık cerrahi  robotik cerrahiyi göre toplam maliyet avantajlarını bildirmiştir.Yapay mesane fiyatı robotik cerrahiyi genel olarak pahalı olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapay mesane fiyatı açık cerrahi  maliyet avantajının, robotların satın alınması ve bakımının ek maliyetlerinden ve robotik cerrahim için daha uzun çalışma sürelerinden ve öte yandan robotik cerrahi maliyet avantajının düşük komplikasyon oranlarından kaynaklandığını bildirmiştir. Bu çelişkili bulgular, Yapay mesane fiyatı için açık ve robotik cerrahi maliyet etkinliğinin kuruma bağlı olduğunu göstermektedir.Yapay mesane fiyatı için açık ve robotik . cerrahi yaklaşımın) maliyet değişimlerinde ne majör bir faktör olduğunu ne de yüksek maliyetlerle ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle, her yönün toplam maliyete nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için işletme maliyetleri ve robot maliyetleri gibi segmental maliyetlere odaklanmak gerekir. Vaka başına robot maliyetleri, robotla ilgili maliyetlerin amorti edilmesi ve maliyetlerin, prostatektomi gibi diğer ameliyat vakaları da dahil olmak üzere söz konusu hastanelerdeki yıllık vaka sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Yapay mesane fiyatı,   Robotlar bir kurum için pahalı bir ilk yatırım olmasına rağmen, vaka başına robotla ilgili maliyetler toplam maliyetlerin yalnızca %4,8-15,8'ini oluşturuyordu. Öte yandan, duyarlılık analizi, vaka başına robotla ilgili maliyetlerin yıllık vaka sayısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır . Yüksek hacimli merkezlerin vaka başına robotla ilgili maliyetleri daha düşükken, bu maliyetler düşük hacimli kurumlarda daha yüksek olma eğilimindedir.

Yapay mesane fiyatı açık veya robotik cerrahi arasında perioperatif komplikasyon oranlarında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi, ancak komplikasyonlar için segmental maliyetleri belirsizdir. Yapay mesane fiyatı, komplikasyon maliyetleri gruplar arasında farklılık göstermeyebilir. Komplikasyon maliyetleri derecelerine göre farklılık gösterse de dahil edilen çalışmaların hiçbiri, postoperatif komplikasyonları raporlamanın standart bir yöntemi olan 90 gündeki komplikasyon derecesine göre komplikasyon maliyeti göstermemektedir. Komplikasyon maliyetleri ile ilgili yüksek kanıt düzeyine sahip ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/189/Yayilmis-Mesane-Kanseri-Yapay-Mesane

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.