05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Yapay Mesane Ameliyatı Ücreti

Yapay Mesane Ameliyatı Ücreti
yapay-mesane-ameliyati-ucreti

Radikal sistektomi, metastatik olmayan kasa invaze mesane karsinomu için standart bir cerrahi tekniktir ve yapay mesane ameliyatı ücreti önemli bir sorundur. Açık radikal sistektomi altın standart tedavi yöntemi olurken, laparoskopik radikal sistektomi de kullanılmaya başlandı. Laparoskopik radikal sistektomi güvenliği ve etkinliği iyi bir şekilde belgelenmiştir. Son zamanlarda, robot yardımlı radikal sistektomi giderek daha yaygın hale geldi.  Açık radikal sistektomiye kıyasla robot yardımlı radikal sistektominin güvenliliği ve etkinliği de bildirilmiştir. Açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi sonuçlarını karşılaştırma çalışmada robot yardımlı radikal sistektomi ile önemli ölçüde daha düşük tahmini kan kaybı,, daha düşük transfüzyon oranları, daha uzun operasyon süreleri ve daha büyük miktarlarda anestezi kullanıldığını bulunmuştur.. Cerrahi sonuçlar önemli olmakla birlikte, robot yardımlı radikal sistektomi yaygın olarak benimsenmekte, ancak yapay mesane ameliyatı ücreti de büyük önem taşımaktadır. Ek olarak, mesane karsinomunun tüm maligniteler arasında hasta başına en yüksek yaşam boyu tedavi maliyetine sahip olduğu bildirildiğinden [12], mesane karsinomu tedavilerinin yapay mesane ameliyatı ücreti etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapay mesane ameliyatı ücreti analizinde açık  yapay mesane ameliyatı ücreti robotik yapay mesane ameliyatı ücreti ne göre düşük olduğu aşikardır. Bu çalışmalar, ameliyat süresi, kalış süresi ve yıllık vaka sayısının maliyetlerin ana etkenleri olduğunu göstermiştir]. Bununla birlikte, en uygun maliyetli cerrahi yaklaşım konusunda fikir birliğine henüz ulaşılmamıştır. Cerrahi prosedürler arasındaki maliyet karşılaştırmaları üzerine bazı incelemeler yayınlanmış olsa da, yapay mesane ameliyatı ücreti yapısını netleştirmezler veya robotik yapay mesane ameliyatı ücreti için segmental maliyetlere veya maliyet-etkin ölçütlere değil toplam maliyete odaklanırlar. Hastaneler için, toplam maliyeti etkileyen maliyet bileşenlerinin tanımlanması, robotik yapay mesane ameliyatı ücreti daha uygun maliyetli hale getirmek için çok önemlidir. Yapay mesane ameliyatı ücreti tedavilerin etkin yönetimi ve mesane kanserli hastalarda robotik cerrahinin uygulanabilirliği hakkında bilgi sağlamak önemlidir. Bu çalışma aynı zamanda gelecekteki araştırmaları teşvik etmek için mevcut mevcut bilgileri açıklığa kavuşturmayı ve boşlukları belirlemeyi amaçladı.

Yapay mesane ameliyatı ücreti maliyetleri, maliyetlerin toplam maliyete oranı ve dahil edilen çalışmaların çalışma süresi. Ameliyathane maliyetleri, personel ücreti, tek kullanımlık ekipman ve anestezi operasyon giderlerini içermektedir.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.