05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Üroloji Profesörleri Ankara

Üroloji Profesörleri Ankara
uroloji-profesorleri-ankara

Üroloji profesörleri ankara diyince Prof. Dr. Hakkı Perk, Türk üroloji yönetiminde, ve  ürolojik onkolojide bakım kalitesini, yaşam kalitesini ve bakıma eşit erişimi iyileştirmeye odaklanmaktadır. Prostat kanseri olan düşük gelirli, üroloji asistanları için  için ülke çapında kurslar, düzenlemiştir ve yine  devlet tarafından finanse edilen bir programlar  yönetmiştir. Üroloji profesörleri ankara, Kadın Pelvik Tıp ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında aktif olup ayrıca  Tıp öğrencilerine eğitim programlarında oldukça aktiftirler. Üroloji profesörleri ankara, dan  Prof. Dr. Hakkı Perk  özellikle geriatrik ürolojiye ilgi duyarak, inkontinans, işeme disfonksiyonu ve pelvik taban bozuklukları olan erkek ve kadınların tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Üroloji profesörleri ankara Tıp Merkezi Üroloji Şefleri toplantısı ayda bir yapılmaktadır ve Prof. Dr. Hakkı Perk klinik uzmanlık alanları ürolojik kanserler Prostat Kanseri ve ürolojinin diğer tüm alanlarında . Klinik ve laboratuvar araştırmaları, ilerlemiş prostat kanserinin tedavisine ve kemoprevensiyon ve tedavi için diyet ve yaşam tarzı faktörlerine odaklanmaktadır.  Üroloji profesörleri ankara, dan  Prof. Dr. Hakkı Perk ayrıca pelvik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olup, klinik ilgi alanlara erkek ve kadın işeme disfonksiyonu, idrar kaçırma ve genel yetişkin ürolojisi girmektedir.Üroloji profesörleri ankara, dan  Prof. Dr. Hakkı Perk Üroloji Kürsüsü. Araştırma ilgi alanları nörojenik mesane bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu ve kısırlığın tedavisine de odaklanmıştır. Şu anda türk üroloji derneği yönetim kurulu üyesidir ve özel ürologlar komitesi başkanlığını yürütmektedir. Üroloji profesörleri ankara, dan  Prof. Dr. Hakkı Perk ilgi alanında ilerlemiş kanserli hastalar için genel bakımı entegre etmek, yetiştirmek ve tıp öğrencisi eğitimi ve güvenlik ağı dağıtım sistemleri yer alıyor.

Üroloji profesörleri ankara, dan  Prof. Dr. Hakkı Perk Teletıp ve sağlık politikasında ulusal bir liderdir. tele üroloji ile ilgili Türkiye'de üroloji kongrelerinde ilk kez gündeme getirmiş, sanal üroloji kavramını geliştirmiş, sanal gerçeklik ve yapay zeka ile ilgili ürolojide uygulama alanlarını ortaya koymak için toplantı, panel ve kongre düzenlemektedir.

Üroloji profesörleri ankara grunun robotik cerrahi uygulamalarında ki başarını unutmamak gerekiyor. Özellik mesane, böbrek ve prostat cerrahisinde onkolojik ve onkolojik olmayan bütün alanlarında robotik cerrahi başarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca  sağlık hizmetleri araştırmaları ve mesane kanseri ve robotik cerrahi olmak üzere ürolojik onkolojinin tüm alanlarını içermektedir.

https://www.hakkiperk.com/

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.