05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Testiste Ele Gelen Kitle

Testiste Ele Gelen Kitle
testiste-ele-gelen-kitle

Testiste ele gelen kitle erkek hastaların yaygın bir şikayetidir ve her hekim olası nedenler ve bunların tedavisinde uygun ilk adımlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. Testiste ele gelen kitle olmasının yaygın nedenlerinin nispeten sınırlı bir listesi vardır ve hatta ciddi veya acil olduğu düşünülen daha az neden vardır. Acil değerlendirme ve/veya müdahale gerektiren kitlelerin belirlenmesi tanı sürecindeki ilk ve en önemli adımdır.

Testiste ele gelen kitle için acil cerrahi müdahale gerektiren bir süreç belirlenirse veya göz ardı edilemezse, uygun ve zamanında sevk kritik öneme sahiptir. Öte yandan, testiste ele gelen kitle acil olmadığı kabul edilirse, kitlenin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığına karar verilmelidir. Bunu yaparken, tüm katı testiste ele gelen kitle ek olarak, iyi huylu bir lezyonun da hastaya önemli sıkıntı vermesi veya hastayı risk altına sokması durumunda elektif cerrahi gerektirebileceği akılda tutulmalıdır.

Aksi kanıtlanana kadar testiste ele gelen kitle kanser olarak kabul edilmelidir. Testis tümörlerinin yaklaşık %90-95'i germ hücrelerinden kaynaklanır. Bunlardan en sık görüleni seminom dışı germ hücreli tümörlerden çok farklı bir tedavi algoritmasına sahip olan seminomdur. Tümörlerin diğer %5-10'luk kısmı stromal orijinlidir. En sık bilateral testis tümörü ve testislerin en yaygın metastatik tümörü lenfomadır. Bahsedilen testiste ele gelen kitle, doku teşhisi ve evreleme için hızlı radikal orşiektomi-testisin alınması gerektirir.

Testiste ele gelen kitle olan hastanın değerlendirilmesi geciktirilmemelidir, ancak hastayı görmeden önce kısaca düşünülmesi gereken bazı şeyler vardır. Testiste ele gelen kitle  ayırıcı tanısında; testis torsiyonu, fıtık, hidrosel ve bazı testis patolojilei, spermatosel ve kordon kisti akılda tutulmalıdır. Genç yetişkinler en sık etkilenmekle birlikte, çeşitli altta yatan koşulların heterojenliği nedeniyle testiste ele gelen kitle sıklığına ilişkin ek genelleme yapmak zordur. Testis torsiyonu en sık ergenlerde ve genç erişkinlerde görülür ve prepubertal erkeklerde çok daha az görülür. Testis apendikslerinin torsiyonu her yaşta ortaya çıkabilir, ancak en sık çocuklarda görülür ve yetişkinlerde nadirdir. En sık prepubertal çocuklarda görülür ve bu yaş grubunda akut skrotumun önde gelen nedenidir.

Testiste ele gelen kitle ayırıcı tanısında düşünülen  hidroseller; aynı zamanda yetişkin erkeklerde de görülür ve nadiren testis kanserinin veya önceki varikoselektominin bir sonucu olarak görülürler. Adölesanların ve erkeklerin yaklaşık %10 ila %15'inde varikosel bildirilmiştir, ancak eksik bildirim nedeniyle gerçek sıklığı daha yüksek olabilir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/142/testis-kanser

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.