05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Prostat Kesin Çözüm Tedavisi

Prostat Kesin Çözüm Tedavisi
prostat-kesin-cozum-tedavisi

Prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm seçeneklerini sunmadan önce prostat büyümesi nedir onu bilmek lazım.  Prostat büyümesi yaşlı erkekleri etkileyen yaygın bir durumdur,  idrar zorluğu, zayıf akım, noktüri, idrar kaçırma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını ile birliktedir, ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Acil mesane kateterizasyonu gerektiren akut idrar retansiyonu nispeten nadirdir. Geri dönüşümsüz böbrek hasarı nadirdir. İlk değerlendirmede semptomların sıklığı ve şiddeti ile semptomların hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. Verdiği rahatsızlık ve yaşam kalitesinde yaptığı olumsuz etki nedeniyle bazen geçici çözüm olarak ilaçlar kullanılmaktadır, ancak bunlar Prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm sunmamaktadır. Prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm daha cerrahi müdahale ile sağlanmaktadır. Ancak bazen prostatı küçültücü ilaçlardan olan 5-alfa redüktaz inhibitörleri daha yavaş etki başlangıcına sahip olmalarına rağmen, prostat boyutunu küçültebilir, hastalığın seyrini değiştirebilirler ve belki Prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm sağlayabilir.

Prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm olarak Prostatın kapalı endoskopik tedavisi(Transüretral Rezeksiyonu-TUR-P) halen altın standart olarak kullanılan seçeneklerden biridir. Bu geleneksel bir cerrahi tekniktir, bu teknikten kaynaklanan bazı yan etki ve komplikasyonlardan kaçınmak üzere bazı modifikasyonlar yapılmıştır bunlar Plazma-kinetik TUR, bipolar TUR dur. Bunlar  dışında açık cerrahi sonuçları mükemmel olduğu için bunu taklit eden bazı HOLEP, THUFLEP gibi lazer ve robotik cerrahi teknikleri devreye girmiştir,  bu ve benzeri yeni çıkan modern teknikler prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm sağlamaktadır. Prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm sunmasa da birkaç ayakta tedavi prosedürü de mevcuttur, ancak bunların TUR-P yada lazer sistemlerin sunduğu başarı kadar etkili olmasada prostat büyümesine bağlı sıkıntısı olan ve diğer yöntemlerin yapılmadığı ve veya hasta tercihi nedeniyle uygulandığı yöntemler de kullanılmaktadır, ancak etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bunlardan biri  transüretral iğne ablasyonu dur, ve büyümüş prostat dokusunu buharlaştırdığı  radyo frekans enerjisinin kullanıldığı bir ayakta tedavi prosedürüdür. Hafif-orta derecede semptomları olan ve prostat hacmi 60 gr dan az olan erkekler için uygundur. Diğeri Transüretral iğne ablasyonu önemli morbidite ile ilişkili olmasa da, tedavi başarısızlık oranı biraz yüksektir ve pek uygulanmamaktadır. Prostatın transüretral insizyonu küçük prostatlı erkeklerde uygundur, meninin geri kaçmaya neden olma olasılığı TURP'den daha düşük olsa , işeme kalitesi ve prostat kesin çözüm tedavisi yada prostat büyümesi için kesin çözüm noktasında  daha az iyileşme sağlamaktadır.  Nihayetinde, cerrahi prosedür seçimi genel anesteziden kaynaklanan tahmini komplikasyon riskine ve hasta ile cerrahın tercihine bağlıdır.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/156/prostat-buyumesi

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.