05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Priapizm Tedavisi

Priapizm Tedavisi
priapizm-tedavisi

Priapizm, cinsel uyarı ve istek olmadan dört saat ve üzeri süren ereksiyondur. Priapizm değişik tedavi yöntemlerine sahiptir çünkü bu rahatsızlık birden fazla tiptedir. Priapizmin üç tipi bulunmaktadır. Düşük akımlı, yüksel akımlı ve yenileyici tip şeklindedir. Priapizm tedavisi düşük ve yüksek akımlı priapizm tedavisi olarak ayrılmaktadır. Priapizm tedavisi süreçlerinden birisi diğerine göre daha zordur. Bu tedavi şekilleri şu şekilde açıklanmaktadır:

Düşük Akımlı Priapizm: Bu tanı konulan hastalara basamak tedavisi uygulanmaktadır. İlk basamak penisteki ereksiyonu sağlayan doku tedavileridir. Bu tedavinin amacı peniste ereksiyonu sağlayan dokular üzerinden kan aspire ederek ereksiyonu sonlandırabilecek ilaç enjeksiyonudur. Bu işlem için ilk olarak 19 G kelebek iğne le peniste bulunan kavernozal dokulara girilerek, oksijenize kan saptanana kadar kan aspire edilmektedir. İrrigasyon yapılarak veya yapılmadan uygulanan aspirasyon sonucu ereksiyonu sonlanmamış hastalarda bir sonraki basamak, aspirasyon yapılmış kelebek iğnesinden kavernozal dokuya ereksiyonu sonlandıracak olan sempatomimetik ilaç uygulanır. Bu işlem sonrasında da sona ermeyen ereksiyon durumunda üçüncü basamak tedavisi olan genel veya bölgesel anestezi altında uygulanacak şant ameliyatlarıdır. Düşük akımlı priapizm de oral tedavi endikasyonu yoktur.

Yüksek Akımlı Priapizm: Bu tanıda başlangıç tedavisi hastanın takip edilmesidir. Yüksek akımlı priapizm genellikle acil tedavi gerektirmez ve kendi kendine düzelme süreci gösterebilir. Bu dönemde travmaya maruz kalmış anatomik bölgeye buz veya kompres uygulanabilir. Spontan olarak sonlanamayan yüksek akımlı priapizm tedavisi yöntemi selektif arteriyel embolizasyondur. Fakat bu işlem sonrasında yüksek bir oran sayılmasa da %5ila39 arasında gelişebileceğinden, tedavi seçimi hasta ve hekim arasında geçen görüşme sonrasında belli olur. Embolizasyon işlemi kullanılan ekipmana göre 30-90 dakika arasında sürmektedir.

Priapizm Hastalığının Sebepleri

Priapizm hastalığının sebepleri yüksek akımlı ve düşük akımlı olarak değişmektedir. Yüksek akımlı priapizm genellikle pelvik bölge travmalarından sonra ortaya çıkar. Düşük akımlı priapizm en sık olarak iktidarsızlık tanı ve tedavisi sırasında uygulanan enjeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Orak hücre, Akdeniz anemisi, lösemi gibi kan hastalıkları veya depresyon gibi farklı hastalıklarda kullanılan ilaçlardan sonra ortaya çıkabilmektedir.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.