05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Nörojen Mesane Tedavisi

Nörojen Mesane Tedavisi
norojen-mesane-tedavisi

Nörojen mesane tedavisi ilgili bilgilerden önce nörojen mesane nedir ona bakalım; nörojenik mesane, inme, omurilik yaralanması veya tümör gibi bir sinir probleminden dolayı mesane kontrolünün olmamasıdır. Nörojen mesane belirtileri içinde kontrol edilemeyen idrar kaçırma ana belirtidir. Teşhisde mesane kateterizasyonu, ürodinami,  görüntüleme testleri ve idrar akışını ölçmeye yönelik testler yapılır. Nörojen mesane tedavisi, mesaneyi periyodik olarak boşaltmayı amaçlar. Nörojen mesane Nedenleri: Mesaneyi veya mesane boynunu kontrol eden sinirleri zedeleyen veya bozan herhangi bir durum nörojenik mesaneye neden olabilir. Yaygın nedenler arasında inme, omurilik yaralanması veya hasarı, amiyotrofik lateral skleroz (ALS), Parkinson hastalığı, multipl skleroz, diyabetik nöropati ve pelvik cerrahiden kaynaklanan sinir hasarı yer alır.

Nörojenik tipleri şunlardır: 

Flask: Flask yani tembel  mesane kasılmaz ve taşana kadar dolar. Daha sonra idrar kaybı meydana gelir. 

Spastik: İnsanlar istemsiz mesane kasılmalarına sahiptir ve mesane çok az idrar içermesine veya hiç idrar içermemesine rağmen idrara çıkma ihtiyacı hissederler. Mesane kasılmaları genellikle mesanenin açıklığını kapatan kasla (üriner sfinkter) zayıf bir şekilde koordine edilir. Karışık: Bazı kişilerde hem sarkık hem de spastik mesane semptomları vardır.

Üreterler, mesane ve üretra

 

Nörojenik Mesane Belirtileri yada nörojen mesane belirtileri: Ana belirti idrar kaçırmadır. İnsanlar sürekli olarak az da olsa idrar kaçırır. Erkekler sertleşme problemine sahip olma eğilimindedir. Tipine göre  nörojen mesane tedavisi değişkenlik göstermektedir. Spastik nörojenik mesanesi olan bazı kişiler ayrıca sık sık, sıklıkla acil idrara çıkma ihtiyacı hissederler ve idrar yapmak için geceleri kalkma ihtiyacı duyarlar. Nörojenik mesane teşhisi; İşeme testi, İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarının ölçülmesi İdrar yolunun ultrasonu, Bazen ürodinami gibi daha detaylı çalışmalar gerekli olabilir. 

 

Nörojen mesane tedavisi yada Nörojenik Mesane Tedavisi: Kateterizasyon (uzun süreli aralıklı kateterizasyon ile), Sıvı alımının sürdürülmesi, Ameliyat, nadiren gerekli olur. Hızlı nörojen mesane tedavisi, kalıcı işlev bozukluğunu ve böbrek hasarını önleyebilir. Kateterizasyon veya işemeyi tetikleyen teknikler, idrarın mesanede çok uzun süre kalmasını önleyebilir. Bazen idrar kaçırmayı tedavi etmek için reçete edilen nörojen mesane ilaçları yardımcı olabilir. İnsanların bir au oluşturmak için nadiren ameliyat geçirmeleri gerekir. Nörojen mesane tedavisi için,  nörojen mesane bitkisel tedavi etkinliği söz konusu değildir, kanıtlanmış bitkisel tedavi mevcut değildir.

 

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/236/idrar-kacirma-inkontinans

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.