05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Mesane Tümörü Ameliyatı

Mesane Tümörü Ameliyatı
mesane-tumoru-ameliyati

Kanser mesane duvarına çok ilerlememişse ve mesane kasına infiltre olmamışsa, tıbbi ekip mesanenin kalmasına karar verebilir. Bu durumda mesane tümörü ameliyatı Mesanenin transüretral rezeksiyonu özellikle kanser çok ilerlememişse, tedavinin ana bölümünü de temsil eder: cerrah sadece kanserli dokuyu çıkarır. İlk mesane tümörü ameliyatı patoloji sonucuna göre  ikinci bir transüretral rezeksiyon bazı durumlarda birkaç hafta içinde gerekli olabilir. Mesane tümörü ameliyatı  sonrası kanser hücreleri için toksik bir madde olan mitomisin C veya immünoterapi olarak kullanılan BCG (bacillus Calmette ve Guérin) içeren bir sıvının mesaneye enjekte edilmesi, yayılmamış olan mesane kanserlerinde tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun için sadece ürünün enjeksiyonu sırasında yerinde kalan idrar sondası kullanıyoruz. Mesane tümörü ameliyatı sonrası mesane yıkama işlemi, nüks riskini azaltmak için 6 hafta süre ile  hafta bir tekrarlanır. Bu enjeksiyonlar anestezi veya hastanede yatmayı gerektirmez. Kullanılan ürüne göre değişen yan etkilerden sorumlu olabilirler: sistit, ciltte alerjik reaksiyon, sık idrara çıkma isteği, idrar yapmada zorluk...

 

Mesane tümörü mesane  duvarına ve özellikle mesane kasına daha fazla infiltre olduğunda, mesane tümörü ameliyatı farklılık arz etmektedir, tamamen mesanenin alınması yanında komşu lenf düğümlerinin tamamen çıkarılmasını gerekmektedir. Ayrıca; kadınlarda rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve vajinanın ön duvarı da alınır; erkeklerde prostat ve seminal veziküller de çıkarılır. Vakaya bağlı olarak üretra da çıkarılır veya yerinde bırakılır. Mesane tümörü ameliyatı sonrası veya öncesi kemoterapi ihtiyacı olabilir.  Çoğu zaman ameliyattan önce, bazen de sonra yapılır. Mesane kanserini tedavi etmek için kullanılan kemoterapi, çoğunlukla birkaç kürde uygulanan birkaç ilaca dayanır. Bazı hastalarda mesane tümörü ameliyatı yapılmadan sadece Kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu da total mesane cerrahisinin yerini alabilir. Nadir durumlarda, mesanenin çıkarılması kısmidir: bu kısmi sistektomidir. Kas içine yayılmış olan mesane tümörü ameliyatı işlemi radikal cerrahi ile total sistektomi veya mesanenin çıkarılmasıdır. Bu müdahale, ya bir üriner stoma yani idrar yolları karın duvarına bağlanması,  veya bağırsaklardan yeni yapay bir mesane oluşturarak mesanenin orjinal yerine tekrar bağlanma işlemi ile tamamlanır. Ameliyatı rededen hastalar için Radyoterapi-kemoterapi kombinasyonu tedavisi önerilebilir. Genellikle mümkün olan en eksiksiz endoskopik rezeksiyondan sonra gerçekleştirilir. Çözümlerden biri ile diğeri arasındaki seçim, Multidisipliner İstişare Toplantısında dosyanın tartışılmasından sonra vaka bazında yapılır. Metastatik tümör durumunda, tedavi kemoterapiye dayanır.

 

Bu iki grupta bahsedilen hastaların mesane tümöründen kurtulanlar oranı çok farklıdır, yüzeyel kanseri olan mesane tümöründen kurtulanlar oranı diğer gruba göre çok daha yüksektir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/203/mesane-kanseri2

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.