05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Mesane Kanserini Yenenler 

Mesane Kanserini Yenenler 
mesane-kanserini-yenenler

Mesane boş halde ters çevrilmiş piramit dolu olduğunda küresel hal alan bir organdır. Yukarıda dome arkada basis bölümlerinden oluşur. Anatomik sınırları üretral trigon ve orifisleri arasındadır. Mukoza bölümünde tranzisyonel epiteli 3-7 arasında bir hücresel katman içerir. Umbrella hücreleri yüzeyi örten tek sıralı bir yapıya sahiptir. Lamina propria içerisinde önem teşkil eden brunn adaları isimli yuvalar mevcuttur. Mesane kanserini yenenler arasında yapılan istatistiksel sonuçlara göre neoplazmların %95’i epitelyal kökenlidir. Bu tümörlerin büyük kısmı tranzisyonel hücrelerden köken alır.  Bunun dışında skuamöz ve glandlardan gelişen nadir görülen kanser tipleri de vardır. Epitel dışı tümörler ise iyi huylu mezenkimal neoplazmlardır.

Mesane Kanseri İçin Risk Etmenleri

Mesane kanserini yenenler kendilerini bu sürece götüren en belirleyici faktörün sigara olduğunu ortaya koymaktadır. Çevresel faktör olarak anilin boyaları, naftilamin gibi daha düşük dereceli risk faktörleri de olsa sigara ortak tehlikedir. Ek olarak konjenital bazı sebepler de kanser için yatkınlık sebebidir. Mesela 9. Kromozomda bulunan delesyon karyotip analizi ile belirlenebilir. Mesane kanseri ağrı yapmayan, karışık bir yapıda kanlı olması ile kendini gösterir. Bu tar risk faktörlerini barındıran kişiler özellikle pelvik bölgeye radyasyon maruziyetine karşı ekstra dikkatli olmalıdır.

Mesane Kanseri Türleri Ve Dereceleri

Mesane kanserini yenenler genellikle düşük grade’li olan transizyonel karsinomlu kişilerdir. Bu tarz tümörler papiller yapıda olup selülaritesi kısıtlı yapıdadır. Tespiti için belirteçler arasında dna yapısının diploid olması ve genetik anormalliklerin az olması kullanılabilir. Düşük gradeli ürotelyal karsinomlar genellikle papiller olup mitoz miktarı fazladır. Bu kanserlerde invaze olma riski var olsa da progresif davranış göstermediği ortadadır.

Yüksek grade tümörlerde ise nodüler yapı gözlenebilir. Atipi hakimiyetinin olduğu alanlarda genetik bozukluklar fazla olup anaploid yapısı gözlenir. Bu tarz kanserlerde metastaz yapma riski mevcut olup 10 yıllık yaşama oranı düşüktür. Bunun sebebi kas yapısına olan ilerlemenin artmış olması ve metastaz oranının yüksek olmasıdır. Tedavi TUR ameliyatıdır. Daha yüksek riskli gruplarda adjuvan intrakaviter tedavi yapılabilir. Kasa geçen tümörlerde ise total bir sistektomi de hayat kurtarıcı olabilir.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.