05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Mesane Kanserinde Mesanenin Alınması

Mesane Kanserinde Mesanenin Alınması
Mesane Kanserinde Mesanenin Alınması

Mesane kanserinin yaygınlığ başvuru anında; kasa invaze olmayan hastalıktan metastatik hastalığa kadar değişir. Tedaviyle ilgili en önemli konular, total sistektomi olmaksızın yeterince yönetilebilecek olanların,  mesane kanserinde mesanenin alınması yani radikal sistektomiye ihtiyaç duyanların ve kemoterapi ve/veya radyasyon tedavisini içerebilen kombine modalite yaklaşımına ihtiyaç duyanların belirlenmesini içerir.

Mesane kanserinde mesanenin alınması, metastatik olmayan kasa invaze mesane kanseri için tercih edilen tedavidir ve diğer tedavilerin değerlendirilmesinde standart olmaya devam etmektedir. Ayrıca, kasa invaze olmayan hastalığı olan dikkatle seçilmiş hastalarda ve ayrıca sisplatin bazlı kemoterapiye önemli bir klinik yanıt veren lokal olarak ilerlemiş veya metastatik mesane kanseri olan hastalarda da rolü vardır.

Mesane kanserinde mesanenin alınması deneyimli cerrahlar tarafından açık veya minimal invaziv transperitoneal yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Üreterler pelvik kenarda tanımlanır ve üreterovezikal bileşkeye kadar aşağıya doğru mobilize edilir ve hemen üzerinde bölünür. İn situ karsinomu ekarte etmek için frozen kesit analizi için bir terminal üreteral biyopsi gönderilebilir. Mesane kanserinde mesanenin alınması işlemi posteriordan başlayıp laterale ve daha sonra üretranın transeksiyonu dahil olmak üzere anteriora doğru ilerleyerek çevredeki yapılardan kademeli olarak serbest bırakılır. Apikal üretral rezeksiyon sınırında invaziv kanseri olan erkeklerde ve yeni mesane ile rekonstrüksiyon uygulanmayan kadınlarda pozitif cerrahi sınır veya tümörün tekrarlama olasılığını azaltmak için üretrektomi yapılmalıdır.

Mesaneye bitişik organları çıkarma ihtiyacı cinsiyetler arasında farklılık gösterir. Cinsel işlev bozukluğu pelvik cerrahinin bilinen bir komplikasyonu olduğundan, hem erkekler hem de kadınlar için cinsel koruyucu radikal sistektomi teknikleri geliştirilmiştir. Bu tür teknikler, hastaların çoğunluğu fayda sağlayacağından, cinsel işlevi korumaya motive olan kişilere sunulmalıdır.

Erkeklerde standart mesane kanserinde mesanenin alınması genellikle prostatın, seminal veziküllerin, distal üreterlerin ve bölgesel lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir. Bu sıklıkla nörovasküler demetlerde hasara yol açarak iktidarsızlığa neden olur. Mesane kanserinde mesanenin alınması sonrası potansiyellerini korumak isteyen iyi erektil fonksiyona sahip erkekler, sinir koruyucu radikal prostatektomi sırasında uygulanana benzer şekilde kavernöz sinirlerin korunması için aday olabilir. Kadınlarda mesane kanserinde mesanenin alınması , anterior ekzenterasyon olarak da bilinen standart radikal sistektomi, mesanenin, tüm üretranın ve bitişik vajinanın, uterusun, distal üreterlerin ve bölgesel lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir. Kadın üreme organlarının (yani uterus, serviks, yumurtalıklar ve vajina) tutulumunun yaygın olmadığı göz önüne alındığında [10], kadınlarda nörovasküler demet, vajina, uterus ve/veya korumak için pelvik organ koruyucu teknikler uygulanabilir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/203/mesane-kanseri2

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.