05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Mesane Boynu Yüksekliği İlaç Tedavisi

Mesane Boynu Yüksekliği İlaç Tedavisi
mesane-boynu-yuksekligi-ilac-tedavisi

Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği ilaç tedavisi hakkında konuşmadan önce Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği nedir: mesane boynunun işeme sırasında yeterince açılmaması, bunun sonucunda çizgili sfinkter aktivitesinde artış veya başka bir anatomik obstrüksiyonun yokluğunda idrar akışının obstrüksiyonu ile sonuçlanması durumudur. Erkeklerde kadınlara nazaran çok daha fazla oranda gözükmektedir.Kronik işeme problemi olan 50 yaş altı erkeklerdein % 54 oranında olduğu bilinmektedir. Muhtemel nedenleri arasında; kas ve nörolojik disfonksiyon ve fibrozis dahil olmak üzere birçok teori vardır. Bazı bariz mesane boynu fonksiyon bozukluğu vakaları aslında çizgili üretral sfinkterin anormalliklerinin sonucu olabilir.  Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği, azalmış idrar akış gücü, idrarda duraksama, kesik kesik işeme, idrarı tam boşaltamama, sık sık idrara çıkma, acil işeme ihtiyacı ve buna bağlı tuvalete yetişememe ve idrar kaçırma, gece idrar kalkma yani noktüri gibi belirtilerle kendini gösterir ve hayat kalitesini de olumsuz yönde etkileyen bir işeme problemidir. Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği sorunun, ayırt edici özelliği görece yüksek basınçlı, düşük akışlı işeme ile mesane boynunda çizgili sfinkter işeme sırasında  gevşemesi, ancak işeme profili  obstrüksiyon yada tıkalı  yani işeme hızı düşük olan videoürodinami saptanan göstergelerdir. Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği ilaç tedavisi için kullanılan α-Blokerler ilaçlar  tedavinin temel dayanağı olmuştur. Etkilerinin çoğunun mesane boynundaki düz kasları kapsadığı tahmin edilse de, alfa-blokerler lokal veya sistemik mekanizmalar yoluyla da mesaneyi etkileyebilir. Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği ilaç tedavisi dışında, mesane boynunun tek taraflı veya çift taraflı transüretral insizyonu ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. Tedavilere yanıtı tahmin etmeye yardımcı olmak için Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği için tek tip teşhis kriterlerinin geliştirilmesi gerekir.

Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği ilaç tedavisi yapmadan önce bir tedavi özeti vermek lazım; erkekler ve kadınlar için tedavi seçenekleri aynıdır ve aktif izlem bekleme, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleyi gibi tedavi seçenekleri vardır. Aktif izlem; yaşam kalitesi bozulmamış, semptomlarından fazla rahatsızlık duymayan hastalar için bir seçenektir. Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği ilaç tedavisi için kullanılan α-Blokerler, Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği tedavisinin temel dayanağı olmuştur. Etkilerinin çoğunun mesane boynundaki düz kasları ilgilendirdiği tahmin edilse de, α-blokerler, BPH tedavisinde olduğu varsayıldığı gibi lokal veya merkezi mekanizmalar yoluyla da mesaneyi etkileyebilir. Bu ilaçlar ile semptom skorunda %50’lik iyileşme sağlanabilir. α-blokerlerden Terazosin’in Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği olan erkeklerde mesane boynu çapını arttırdığı ve idrar kanalında hidrolik basıncı arttırdığı gösterilmiştir.

Primer mesane boynu obstrüksiyonu veya mesane boynu yüksekliği ilaç tedavisi ile sonuç alınamaz ise cerrahi tedaviler devreye girmektedir. Cerrahide  mesane boynunun tek taraflı veya çift taraflı transüretral insizyonu ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. Mesane boynu kesilmesi ile ilgili temel endişe ameliyat sonrası meninin geri kaçması problemidir( %50 meni normal olarak gelir, %30 kısmı bir geri kaçış olur ve kalan %20 hastada tamamen meni geri kaçışı olmaktadır.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.