05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Kronik Sistit Tedavisi

Kronik Sistit Tedavisi
kronik-sistit-tedavisi

Her yıl on kadından biri sistitten etkilenir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren kadınların %20'si yeni bir atak geçirir ve bunların %30'u tekrar atak geçirir. Yıllık enfeksiyon sayısı üç epizodu geçtiğinde  kronik sistit terimi kullanılır, ve kronik sistit tedavi protokolü farklılık arz eder. Sistit, tek başına veya bir parankimal organın enfeksiyonu ile birlikte ortaya çıkabilen bir mesane enfeksiyonudur. Akut sistit, sağlıklı, premenopozal, hamile olmayan yetişkin bir kadında tek bir epizod olduğunda genellikle komplikasyonsuz kabul edilir. Komplike sistit ise özellikle diğer organlar tutulmuşsa, anatomik anormallikler veya başka hastalıklarıda varsa , postmenopozal kadınlarda, hamile kadınlarda veya erkeklerde sistit söz konusudur. Kronik sistit tedavi, birbirini takip eden enfeksiyöz epizodlarla tanımlanır. Konsensüse göre, bu tanının konulabilmesi için atak sayısının yılda dörtten fazla veya eşit olması gerekir.

 

Kronik sistit tedavi protokolünde; hijyen kuralları, sıvı tüketimi, antibiyotik tedavisi, uzun süreli supresyon tedavisi, icap ederse sistoskopi ve bu hastaların yakın takı,ibi önerilmektedir. İlk olarak, sorgulama ile bir dizi hijyen kuralına uygulması önerilir. Kronik sistit genellikle cinsel ilişki ile tetiklenir. Eğer böyle bir nedensellik ilişkisi gösterilebilir ise, hastaya öncelikle her ilişkiden sonra idrar yapması önerilmelidir. Bu önlem etkisiz kalırsa, her ilişkiden sonra kronik sistit tedavi antibiyotik profilaksisi önerilir. Bol içecek tüketimi idrar akışını arttırır ve bu da bakteri yükünü azaltma etkisine sahip olur. Hasta ayrıca çok uzun süre idrarını tutmaması ve ihtiyaç duyduğu anda idrara çıkması için teşvik edilir.Genital hijyenden vajinal yıkama veya duş yasaklanmalıdır. Ayrıca önden arkaya doğru taharet yapılması dikte ettirilir. Menapoz kadınlarda hormon replasman tedavisi (çoğunlukla lokal) tartışılabilir. Kronik sistit tedavi bağlamında, her yeni enfeksiyon 5 ila 7 günlük bir tedavi tercih edilerek tedavi edilmelidir. Akut kriz geçtikten sonra, tekrar nüksetmesini  önlemek için bir strateji düşünmek mantıklıdır. Yatmadan önce alınan küçük dozlarda uzun süreli profilaktik antibiyotik tedavisinin etkinliği artık iyi bir şekilde belgelenmiştir. Tedavi süresi en az 6 ay, bazen bir yıldır. Ancak tedavi kesildiğinde kadınların üçte ikisi 3-4 ay içinde tekrar nüksedebilmektedir. Profliktik kronik sistit tedavi için güncellenen tavsiyelerine göre, birkaç protokol mümkündür. Kotrimoksazol bir 400 mg tablet haftada üç kez, Nitrofurantoin günde bir 50 mg tablet, Fosfomisin trometanol 3g her 10 günde bir, Norfloksasin günde bir 200 mg veya bitkisel enfeksiyon önleyici olarak uzun süreli   kızılcık suyu tedavisi önerilebilir.
 

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/170/Bobrek-ve-idrar-Yollari-Enfeksiyonlari

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.