05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

İnmemiş Testis Komplikasyonları

İnmemiş Testis Komplikasyonları
inmemis-testis-komplikasyonları

İnmemiş Testis Nedir?

İnmemiş testis, erkek çocuklarda doğumda testislerin skrotuma (erkek dış genital organı) inmemesi durumudur. Normalde, testisler gebeliğin 7. ayında skrotuma iner, ancak bazı çocuklarda bu işlem tam olarak gerçekleşmez. İnmemiş testis, doğumda veya ilk bir yıl içinde tespit edilebilir.

İnmemiş Testis Nedenleri

İnmemiş testis nedenlerinin tam olarak bilinmediği söylenebilir. Ancak bazı faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir:

 1. Genetik faktörler
 2. Hormonal dengesizlikler
 3. Annenin gebelik sırasında maruz kaldığı çevresel faktörler
 4. Prematüre doğum
 5. Düşük doğum ağırlığı

Bu faktörler, testislerin normal gelişimini ve inerek skrotuma yerleşmesini engelleyebilir.

İnmemiş Testis Komplikasyonları

İnmemiş testis, çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır:

 1. Kısırlık: İnmemiş testisler, spermlerin üretilmesi ve depolanması için gerekli olan optimum sıcaklık koşullarını sağlayamaz. Bu durum, ilerleyen yaşlarda kısırlığa neden olabilir.
 2. Testis Tümörleri: İnmemiş testisler, testis kanserine daha yüksek risk oluşturur. Kanser gelişme olasılığı, normal testislere göre 4-8 kat daha fazladır.
 3. Torsiyon: İnmemiş testisler, skrotuma tam olarak yerleşmediği için dönme (torsiyon) riski daha yüksektir. Testis torsiyonu, acil cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur.
 4. Travma: İnmemiş testisler, dış etkilere daha açık olduğundan travma riski de artmaktadır. Travma, testis kaybına veya hasarına yol açabilir.
 5. Herniler: İnmemiş testisler, karın boşluğu ile skrotum arasındaki kanalın tam olarak kapanmamasına neden olabilir. Bu durum, fıtık oluşumuna zemin hazırlar.
 6. Psikolojik Sorunlar: İnmemiş testisler, erkek çocuklarda beden imajı ve benlik algısında olumsuz etkilere yol açabilir. Bu durum, ilerleyen yaşlarda psikolojik sorunlara neden olabilir.

İnmemiş testis komplikasyonları, çocuğun sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Bu nedenle, erken tanı ve uygun tedavi son derece önemlidir.

İnmemiş Testis Tanısı

İnmemiş testis tanısı, genellikle doğumda veya ilk bir yıl içinde yapılan fizik muayene ile konulur. Doktor, skrotumu ve kasık bölgesini inceleyerek testislerin varlığını ve konumunu değerlendirir.

Bazı durumlarda, görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir:

 1. Ultrasonografi: Testislerin konumunu ve boyutunu değerlendirmek için kullanılır.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Daha ayrıntılı bilgi sağlamak için kullanılabilir.

Tanı, erken dönemde konulmalı ve uygun tedavi planlanmalıdır.

İnmemiş Testis Tedavi Yöntemleri

İnmemiş testis tedavisi, genellikle cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. Hormon Tedavisi: Bazı durumlarda, hormonal tedavi ile testislerin indirilmesi sağlanabilir. Ancak bu yöntem, genellikle cerrahi tedaviye göre daha az etkilidir.
 2. Cerrahi Tedavi (Orşiopeksi): En etkili tedavi yöntemidir. Cerrahi işlem, testislerin skrotuma indirilmesi ve sabitlenmesi işlemini içerir. Bu işlem, genellikle 6-18 ay arasında gerçekleştirilir.
 3. Laparoskopik Tedavi: Karın içinden yapılan kapalı cerrahi yöntemdir. Daha az invaziv olması nedeniyle tercih edilebilir.

Tedavi yöntemi, hastanın yaşına, testislerin konumuna ve diğer faktörlere göre belirlenmelidir. Erken müdahale, komplikasyonların önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

İnmemiş Testis Cerrahisi

İnmemiş testis cerrahisi, orşiopeksi olarak da adlandırılır. Bu işlem, testislerin skrotuma indirilmesi ve sabitlenmesi işlemini içerir. Cerrahi, genellikle 6-18 ay arasında gerçekleştirilir.

Cerrahi işlem sırasında aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Testislerin karın boşluğundan veya kasık bölgesinden bulunması
 2. Testislerin skrotuma indirilmesi
 3. Testislerin skrotuma sabitlenmesi

Cerrahi işlem, genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1-2 saat sürebilir. Hastanın yaşı, testislerin konumu ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak cerrahi yöntem belirlenir.

İnmemiş Testis Sonrası Bakım

İnmemiş testis cerrahisi sonrası, hastanın bakımı son derece önemlidir. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Ağrı Kontrolü: Cerrahi sonrası ağrı, uygun ağrı kesicilerle kontrol altına alınmalıdır.
 2. Enfeksiyon Önleme: Yara bakımı ve hijyen konusunda özen gösterilmelidir. Antibiyotik kullanımı gerekebilir.
 3. Fiziksel Aktivite Kısıtlaması: Belirli bir süre fiziksel aktivite kısıtlanmalı, dinlenme sağlanmalıdır.
 4. Takip Muayeneleri: Cerrahiden sonra düzenli takip muayeneleri yapılmalıdır. Bu muayeneler, testislerin konumu ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi için önemlidir.
 5. Psikolojik Destek: Gerekirse, çocuk ve aile psikolojik destek almalıdır. Bu, beden imajı ve benlik algısı konusunda yardımcı olabilir.

Uygun bakım ve takip, komplikasyonların önlenmesi ve çocuğun sağlıklı gelişimi için kritik önem taşır.

İnmemiş Testis Komplikasyonlarının Önlenmesi

İnmemiş testis komplikasyonlarının önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 1. Erken Tanı: İnmemiş testis, doğumda veya ilk bir yıl içinde tespit edilmelidir. Erken tanı, uygun tedavinin planlanması için önemlidir.
 2. Uygun Tedavi: İnmemiş testis tanısı konulduktan sonra, uygun tedavi yöntemi (hormonal veya cerrahi) belirlenmelidir. Erken ve doğru tedavi, komplikasyonların önlenmesinde kritiktir.
 3. Düzenli Takip: Cerrahi tedavi sonrası, hastanın düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Testislerin konumu ve fonksiyonları değerlendirilmeli, gerekirse ek tedavi uygulanmalıdır.
 4. Psikolojik Destek: Çocuk ve ailesine, psikolojik destek sağlanmalıdır. Bu, beden imajı ve benlik algısı konusunda yardımcı olabilir.
 5. Eğitim ve Farkındalık: Sağlık profesyonelleri, aileler ve toplum, inmemiş testis ve komplikasyonları konusunda bilgilendirilmelidir. Bu, erken tanı ve uygun tedavinin sağlanması için önemlidir.

Tüm bu önlemler, inmemiş testis komplikasyonlarının önlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

İnmemiş Testis Rehabilitasyonu

İnmemiş testis cerrahisi sonrası, hastanın rehabilitasyonu da önem taşır. Aşağıdaki adımlar, rehabilitasyon sürecinde uygulanabilir:

 1. Fiziksel Rehabilitasyon: Cerrahiden sonra, fiziksel aktivite kademeli olarak artırılmalıdır. Egzersizler, testislerin sağlıklı gelişimini destekler.
 2. Psikolojik Rehabilitasyon: Çocuk ve aile, psikolojik destek almalıdır. Beden imajı, benlik algısı ve cinsel işlevler konusunda yardım sağlanmalıdır.
 3. Fertilitedeki İyileşmenin Takibi: Cerrahiden sonra, çocuğun fertilitesi yakından takip edilmelidir. Gerekirse, ek tedavi veya destek sağlanabilir.
 4. Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi: Rehabilitasyon sürecinde, çocuğun yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmelidir. Bu, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri kapsar.

Kapsamlı bir rehabilitasyon programı, inmemiş testis cerrahisi sonrası olumlu sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

İnmemiş testis ve komplikasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sağlık uzmanlarına danışın. Erken tanı ve uygun tedavi, çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için kritik önem taşır.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.