05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

İdrar Kesesi Tümörü Ameliyatı

İdrar Kesesi Tümörü Ameliyatı
idrar-kesesi-tümörü-ameliyatı

Kas invaziv olmayan yüzeyel  idrar kesesi tümörü ameliyatı; mesane Tümörü veya tümörleri kapalı endoskopik olarak temizlenmesi işlemidir,  transüretral mesane rezeksiyonu denilen TUR-MT yapılması  idrar kesesi tümörü ameliyatı için birinci basamak tedaviyi oluşturmaktadır. Bu, kasa invaze olmayan mesane kanserinin ana tedavisidir ve genellikle ihtiyaç duyulan tek tedavidir.  İdrar kesesi tümörü ameliyatı, mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu olarak adlandırılır. Yüzeysel mesane kanserleri zaman zaman tekrar nüks etme eğilimindedir. Her seferinde aynı şekilde tedavi edilebilirler. Bu nedenle, doktorunuzun mesanenizin içine bakacağı (sistoskopi) düzenli kontrolleriniz olacaktır.İdrar kesesi tümörü ameliyatı sonrası ilaç tedavileri: Kemoterapi,  idrar kesesi tümörü ameliyatından  sonra doğrudan mesanenize tek seferlik bir tedavi olarak verilebilir. Bu intravezikal kemoterapi olarak bilinir. Orta derecede bir kanserin tekrar nüks riski varsa, bu tedaviye 6 hafta , haftada bir kez mesane içine kemoterapi verilmesi uygundur. Ameliyattan sonra kanserin tekrarlama riski yüksekse, BCG doğrudan 6 hafta , haftada bir doz mesaneye verilebilir. Kas invaziv idrar kesesi tümörü ameliyatı: İnvaziv idrar kesesi tümörü ameliyatı genellikle tüm mesanenin çıkarılmasını ve ardından idrar dış ortama alınması amacıyla bir yol oluşturması işlemini ifade eder. Bunu yapmanın farklı yolları vardır. 

İdrar kesesi tümörü ameliyatı dışında radyoterapi yani kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili X ışınlarının kullanılmasıdır. Mesaneniz çıkarılmasının alınmadığı bir tedavi alternatifidir,  kısa veya uzun vadede mesanenizi etkileyen yan etkiler yaşayabilirsiniz. Radyoterapinin sizin için yararlı olup olmayacağı konusunda danışmanınız sizinle görüşecektir. İdrar kesesi tümörü ameliyatı dışında diğer tedavi seçeneği tek başına veya diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kemoterapi etkili olabilmektedir.

Bu, kanser hücrelerini öldürmek veya kontrol etmek için ilaçların kullanılmasıdır. Kas invaziv mesane kanseri için kemoterapi damar içine verilir (intravenöz). Radyoterapi sırasında, radyoterapi öncesi veya ameliyattan önce veya sonra kemoterapi gerekebilmektedir. Bu tedavilerden doğan komplikasyon oranları oldukça fazladır, invaziv idrar kesesi tümörü ameliyatı ,kemoterapi ve/veya radyoterapi alan  hastaların yaklaşık %30’unda komlikasyon görülmektedir. İnvaziv idrar kesesi tümörü tedavisini ile ilişkili komplikasyonlar, tedavinin türüne, doza, süreye ve hastanın genel sağlığına bağlıdır. Olası yan etkileri konusunda tedavi öncesi hastanın bilgilendirilmesi önemli bir ayrıntıdır, bu hastalara bu komplikasyonlarla ilgili, tedavinin ayrıntıları ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra hastaya bu bilgilerle ilgili bir onam formu mutlaka imzalatılması gerekmektedir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/203/mesane-kanseri

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.