05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Hormon Tedavisi Prostat Kanseri

Hormon Tedavisi Prostat Kanseri
hormon-tedavisi-prostat-kanseri

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminde yer alan prostat bezinde gelişen bir kanser türüdür. Prostat bezi, idrar kanalının etrafında yer alan ve sperm üretiminde rol oynayan bir organdır. Prostat kanserinde, prostat bezindeki hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalarak tümör oluşturur. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkündür, ancak ilerleyen evrelerde daha zorlaşır.

Prostat kanserinin en yaygın belirtileri arasında sık idrara çıkma ihtiyacı, güçlükle idrar yapma, kan veya irin içeren idrar, cinsel işlev bozuklukları ve bel ağrısı sayılabilir. Ancak erken evrelerde herhangi bir belirti olmayabilir. Bu nedenle düzenli prostat muayenesi ve PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi çok önemlidir.

Prostat Kanseri Tedavi Yöntemleri

Prostat kanserinin tedavisi, hastanın yaşı, kanserin evresi, yayılma durumu ve genel sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Cerrahi Tedavi: Prostatın tamamının veya bir kısmının çıkarılması işlemidir. Radikal prostatektomi olarak da bilinir.
 2. Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlarla tümörün yok edilmesi işlemidir. Dış ışın tedavisi veya brakiterapi şeklinde uygulanabilir.
 3. Hormon Tedavisi: Prostat kanserinin büyümesini ve yayılmasını engellemek amacıyla hormon düzeylerinin değiştirilmesi işlemidir.
 4. Kemoterapi: İlaçlar yoluyla kanser hücrelerinin öldürülmesi veya büyümesinin durdurulması işlemidir.
 5. Aktif İzlem: Düzenli kontroller eşliğinde kanser ilerlemesinin takip edilmesi ve gerektiğinde tedaviye başlanmasıdır.

Hormon Tedavisi Nedir?

Hormon tedavisi, prostat kanserinin büyümesini ve yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Prostat kanseri hücreleri, erkeklik hormonu olan testosteron tarafından beslenir ve büyür. Hormon tedavisinde, vücuttaki testosteron düzeyini azaltmak veya engellemek hedeflenir.

Hormon tedavisi, genellikle tek başına uygulanmaz. Diğer tedavi yöntemleriyle (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi) birlikte kullanılır. Kanserin evresine, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna göre tedavi planlanır.

Hormon Tedavisinin Prostat Kanseri Tedavisindeki Rolü

Hormon tedavisi, prostat kanserinin tedavisinde aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 1. Lokal İleri Evre Prostat Kanseri: Cerrahi veya radyoterapi öncesi tümörün küçültülmesi amacıyla hormon tedavisi uygulanabilir.
 2. Metastatik Prostat Kanseri: Kanser başka organlara yayıldığında, hormon tedavisi yaşam süresini uzatmak ve semptomları kontrol altına almak için kullanılır.
 3. Nüks Prostat Kanseri: Daha önce tedavi görmüş ve hastalık nüks etmiş hastalarda hormon tedavisi uygulanabilir.
 4. Yüksek Riskli Prostat Kanseri: Agresif seyirli ve hızlı ilerleyen prostat kanserlerinde hormon tedavisi tercih edilebilir.

Hormon tedavisi, prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatarak yaşam kalitesini ve süresini artırmayı hedefler.

Hormon Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hormon tedavisi, genellikle ilaçlar yoluyla uygulanır. Bu ilaçlar, vücuttaki testosteron seviyesini düşürerek prostat kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller. En sık kullanılan ilaçlar şunlardır:

 • LHRH (Luteinizing Hormon Salgılatıcı Hormon) Agonistleri: Testosteron üretimini azaltır.
 • Antiandrojenler: Testosteronun prostat kanseri hücrelerine etkisini engeller.
 • Steroid Yapılı Antiandrojenler: Testosteron üretimini ve etkisini azaltır.

İlaçlar, genellikle enjeksiyon veya tablet şeklinde uygulanır. Tedavi süresi, kanserin durumuna göre değişebilir. Bazen cerrahi yöntemlerle (prostat veya testis çıkarma) de testosteron üretimi engellenebilir.

Hormon Tedavisinin Yan Etkileri

Hormon tedavisinin bazı yan etkileri olabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır:

 • Sıcak basmaları
 • Cinsel isteksizlik
 • Erektil disfonksiyon
 • Kemik erimesi
 • Kilo artışı
 • Depresyon
 • Yorgunluk
 • Anemi

Yan etkiler, kişiden kişiye değişebilir ve genellikle hafiftir. Doktor kontrolünde ve uygun tedbirlerle yönetilebilir.

Hormon Tedavisi ile Prostat Kanseri Tedavisi Süreci

Prostat kanseri tedavisinde hormon tedavisi aşağıdaki şekilde uygulanabilir:

 1. Tanı ve Evreleme: Prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra, hastalığın evresi belirlenir. Bu, tedavi planlaması için önemlidir.
 2. Tedavi Planlaması: Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin evresi ve yayılma durumu göz önünde bulundurularak, uygun tedavi yöntemi(leri) seçilir.
 3. Hormon Tedavisinin Başlatılması: Gerekli görülmesi halinde, hormon tedavisi cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi ile birlikte uygulanır.
 4. Takip ve İzlem: Tedavi sürecinde, düzenli kontroller yapılır. Kanser yanıtı, yan etkiler ve yaşam kalitesi değerlendirilir. Gerekirse tedavi planı yeniden düzenlenir.
 5. Tedavi Sonrası Dönem: Hormon tedavisi tamamlandıktan sonra, düzenli kontroller devam eder. Nüks veya ilerleyiş açısından izlem yapılır.

Prostat kanseri tedavisinde, hasta merkezli ve multidisipliner bir yaklaşım benimsenir. Hastanın ihtiyaçları, tedavi seçenekleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak, en uygun tedavi planı oluşturulur.

Prostat kanseri tanı ve tedavisi konusunda daha fazla bilgi edinmek için uzman doktorlarımızla iletişime geçin. Hemen randevu alın ve sağlığınız için en uygun tedavi yöntemini belirleyelim.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.