05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık: Mikoplazma, Mycoplasma Genitalium ve Mycoplasma Hominis
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık: Mikoplazma, Mycoplasma Genitalium ve Mycoplasma Hominis

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık: Mycoplasma Genitalium ve

Mycoplasma Hominis 

Kendi kendini kopyalayabilen bu en küçük bakteri grubundan mikoplazmalar,  normalde genital ve idrar yollarında bulunmaktadır. Ancak bazen bu ortamların dışında, genellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde yerleşebilmektedir. Cinsel organ ve idrar yollarında yer alan  genital mikoplazmadan Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum ve Ureaplasma urealyticum’dur ve  cinsel yolla bulaşan enfeksiyona neden olmaktadır. Temel olarak normal floraya ait olmayan  Mycoplasma genitalium cinsel yolla bulaşan hastalık yapmaktadır.  


 

Hem Mycoplasma hem de Ureaplasma türlerinin neden olduğu genital mikoplazmalar temelde cinsel yolla bulaşır; Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma genitalium, akut ve kalıcı bel soğukluğuna (Gonokok dışı gonore-NGU) neden olmaktadır. Mycoplasma genitalium, gonokok dışı bel soğukluğunda Chlamydia trachomatis'ten sonra ikinci önde gelen nedenidir. 

 

Erkeklerde mikoplazmaların klinik belirtileri, altta yatan mikrop ne olursa olsun benzerdir; idrarda yanma, acıma, acil işeme ihtiyacı, idrar kanalı kaşıntısı ve idrar kanalında akıntı gibi belirtilerle birliktedir. 

 

Kadında Mycoplasma genitalium, rahim ağzı hassasiyeti, anormal vajinal akıntı ve/veya adetler arası kanama ile kendini gösterir yani  endoservisite neden olur. Bununla birlikte, Mycoplasma genitalium testi pozitif çıkan kadınların yarısından fazlası belirti vermez. Ayrıca Mycoplasma genitalium,  Mycoplasma hominis ve Ureaplasma türleri pelvik inflamatuar hastalık (PID) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir

 

Vajinal Mycoplasma hominis enfeksiyonunda balık kokusu olan veya olmayan ciddi vajinal akıntı yaygın bir şikayettir,  ancak bazı hastalarda hiç belirti vermeyebilir. Pelvik inflamatuar hastalık (PID) gibi genitoüriner sistem sendromlarında, Mycoplasma hominis'in etkili olduğu bilinmektedir. Vajinadaki yüksek Mycoplasma hominis seviyeleri, HIV ve frengi gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı ve  yayılmasıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur ve Mycoplasma hominis HIV virüsünün bulaşması için bir risk faktörü olabilir. 

 

Genital mikoplazmalar, özellikle Mycoplasma hominis’de, sepsis sendromu olarak ortaya çıkan sistemik enfeksiyonlara neden olabilir. Ameliyat sonrası  yara enfeksiyonları, doğum sonrası ateş ve Mycoplasma hominis'in neden olduğu septik, endokardit, pnömoni, zatürre, apseler görülebilir.
 

Mikoplazma enfeksiyonu Nasıl Teşhis Edilir?


 

Hastanın hikayesi ve geçmişine dayalı klinik değerlendirme, fizik muayene, gerekirse pelvik muayene ve vajinal veya penis akıntısı, idrar tetkiki ve/veya rektal ve endoservikal sürüntü örnekleri incelenir ve örnekleme yapılır.


 

Şu durumlarda  genital mikoplazma enfeksiyonu akla gelebilir: 


 

  • Standart kültürlerde üreme olmuyor  ve antibiyotik tedavisi başarısız ise  
  • İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri bir türlü geçmiyorsa 
  • Klamidya  trachomatis enfeksiyonu testi negatif olan erkeklerde tekrarlayan veya kalıcı idrar yolu enfeksiyonu ve akıntı olması
  • Vajinal akıntı mevcut ve trikomonas  enfeksiyonu yok ve rahim ağzı enfeksiyonu devam ediyorsa 
  • Uygun şekilde toplanan idrar veya akıntı kültüründe bir mikrop üretilez, ancak akıntı ve belirtiler devam ediyorsa


 

Genital mikoplazma enfeksiyonları,  sıklıkla kültür sistemleri kullanılarak teşhis edilir; ancak kültürde üremesi normalden, günler sonra üreyebilir.  Ureaplasma türleri ve Mycoplasma hominis'in büyümesi 2 ila 5 gün gerektirir ve Mycoplasma genitalium ise üremesi 8 haftayı bulabilir.  Bu nedenle, özellikle Mycoplasma genitalium ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalık türleri için Multipleks PCR taramalar ve Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) tehis için altın standart olarak kabul edilmektedir.  Nükleik asit hibridizasyonu veya antijen tespit testleri gibi diğer tanı yöntemlerinde kullanılmaktadır.  

Genital Mikoplazma Enfeksiyonların Ayırıcı Tanısı


 

Genital mikoplazma enfeksiyonlarının belirtileri , Klamidya trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae gibi cinsel yolla bulaşan diğer patojenlerin neden olduğu enfeksiyona benzerdir. Bu nedenle Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) doğru tanı koymak için gereklidir. İdrar yolları-üretrit belirtileri olan olan erkeklerde, kronik prostatit veya kronik pelvik ağrı sendromunu potansiyel nedenleri  olarak düşünmelidir. 

 

Genital Mikoplazma Enfeksiyonların Riskleri ve Komplikasyonları 

  • Erkeklerde Mycoplasma genitalium enfeksiyonu prostatit, epididimit ve kısırlık gibi kronik komplikasyonlara neden olabilmektedir., Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis enfeksiyonları da kısırlık nedeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
  • Mycoplasma genitalium enfeksiyonu olan kadınlarda düşük, erken doğum, kısırlık, rahim ağzı enfeksiyonu ve PID riski 2 kat fazladır.
  • Erken membran rüptürü (Gebelik kesesinin erken patlaması-EMR), spontan düşük ve erken doğum gibi gebelik komplikasyonları ile Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis enfeksiyonları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Gebelik sıvısının enfeksiyonu da bu tür enfeksiyonların bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilmektedir.
  • Yenidoğan bebekler vajinal doğumdan sonra hem genital hem de solunum yollarında sıklıkla Ureaplasma türleri ve daha az sıklıkla Mycoplasma hominis bulaşabilir. Bunda birincil risk faktörü vajinal enfeksiyonlara maruz kalmadır ve  kız bebeklerde bulaşma  olasılığı erkek bebeklere göre daha yüksektir.


 

Genital Mikoplazma Enfeksiyonların Tedavisi

 

Tedavi hasta veya partnerinin beraber yapılması gerekmektedir. Azitromisin ve/veya Doksisiklin birinci basamakta kullanılabilir. Bu bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç oranı arttıkça bazen moksifloksasin gibi farklı bir tedaviyi takip etmek gerekebilir. Her durumda tedavinin etkinliğinden emin olmak için 5 hafta sonra kontrol testi yapılması önerilir.


 

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.