05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Cinsellik-Cinsel İşlev Bozuklukları

Penis Protezi ve Testis Protezi Uygulamaları
Penis Protezi ve Testis Protezi Uygulamaları

PENİS PROTEZİ-MUTLULUK ÇUBUĞU

 

 

Peniste sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon-Empotans) olan hastalara ameliyatla protez yerleştirilmesi; ilaçlarla ve diğer damar ameliyatları ile  yanıt alınamayan veya bu yöntemlerle sonuç alınamayacağı düşünülen hastalarda yapılan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Ameliyat öncesi arteriel ve venöz vasküler(damarsal) yani kanlanma problemlerini, ve Peyroni hastalığı olarak bilinen penis eğriliğine ve sert plaklara neden olan penil lezyonları ortaya koymak için penil renkli doppler ultrasonografi(papaverin ile) yapılması gerekir. Ayrıca hormonal profil ve rutin kan tetkiklerinin yapılması gereği vardır. Penis protezleri, ereksiyon bozukluğu olan hastalarda  son tedavi seçeneği olarak düşünülmesi gereken tedavi metodudur.

 

Bu protezler  ameliyatla penis içine yerleştirilmek üzere üretilmiş slikondan üretilmiş malzemelerdir.Penil protez yerleştirilmesini takiben hasta her istediğinde cinsel temas yapabilmekte ve istediği kadar ilişkiyi sürdürebilmektedir, böylece iki partnerede tatminkar bir ilişkiye müsade etmektedir. Bir süre penistedeki yabancı cisim hissi vereblir ve bu yeni durum yadırganabilir, ancak zaman için bu tür sıkıntılar kendiliğinden kaybolur. Protez yerleştirildikten sonra eskiden olduğu gibi, penil duyu hissi, boşalma(ejekülasyon) ve tatmin hissi aynen devam eder. Protezin cinsel temasdaki rolü, ilişkiyi becerecek ölçüde penise sertlik ve ereksiyon açısı sağlamaktır. Penis protezi ameliyatı oldukça yüz güldürücü sonuçları olan ve özellikle şişirilebilir olan protezlerde hasta memnuniyeti %100’e yakındır. 

 

 

Penil Protez İmplantasyonu Endikasyonları: Penil protez operasyonu, sadece hastanın sağlıklı cinsel yaşamı sağlaması yanında, yaşam kalitesi artırılması, psiko-sosyal durumu iyileştirmesi ve aile sağliği için de gerekmektedir.  Penis protezi yerleştirme ameliyatı, sertleşme problemi nedeniyle oral yoldan alınan ilaçlardan(PDE5 inhibitörleri vs), penise yapılan vazoaktif ilaç enjeksiyonlarından, bazı cerrahi uygulamalarından veya vakum pompası gibi ereksiyon oluşturmadaki yardımcı aparatlardan fayda görmemiş hemen her yaş grubunda hastada  düşünülebilir. Bütün bu sayılan uygulamalardan yarar görmeyeceği belirlenmiş olan hastalara direkt penil protez yerleştirilmesi önerilebilir.

 

Bununla birlikte uzun süreli ve beraberinde ciddi ereksiyon problemi yaratan  Peyronie hastalığı varsa yine bu tür hastalarda penis protezi önerilebilir. Ayrıca omurilik yaralanması olan hastalara, radikal prostatektomi(prostat kanserinde yapılan) veya radikal sistektomi(mesane kanserinde yapılan) sonrası oluşan ereksiyon bozukluklarında penil protez endikasyonu vardır. Bu ameliyattan sonra eski doğal haline dönüş sözkonusu değildir, geri dönüşü olamayan bir girişimdir. Bu yüzden protez kararı alırken hastaya bu durum bütün boyutları ile anlatılmalıdır, butka onam formu imzalatılmalı ve gerekirse psikiyatriden destek veya onay alınmalıdır.

 

 

Penil Protez Tipleri: Temelde olarak; biri sürekli sert kalan nispeten eğilip bükülebilen silikon kaplı metalden oluşan tek parçalı, diğeri sadece silikondan üretilmiş gerektiğinde şişirilebilen ve gerektiğinde indirilebilen iki yada üç parçalı cihazlar olmak üzere  iki tip penis protezi vardır. İki veya üç parçalı şişirilebilir bu ikinci grup protezler doğala en yakın ereksiyonu sağlaması açısından daha çok tercih edilmektedir. Hasta zaman içinde protez tipi veya modelinde değişiklik yapılmasını isteyebilir ve yeni model veya  yeni bir tür protez ile değiştirilebilir.

 

1-Tek parçalı protezler(Mallable): Bu tip penis protezleri, penis içine yerleştirilen üzeri silikon kaplı bükülebilir metalden oluşan cihazlardır Bu nispeten bükülebilir çubuk sayesinde hasta normal bir şekilde cinsel ilişkiye girer ve sonra  gün içinde ise bükerek iç çamaşırında saklayabilmektedir. Fakat bükülebilirde olsa bu tip protezler  hastalarda fiziksel ve psiko-sosyal rahatsızlığa neden olabilir. Bu protezle diğer protezlere göre daha ucuz ve daha kolay yerleştirilebilen protezler olup, özellikle şişirilebilir(iki yada üç parçalı) olan protezleri kullanamayacak kadar sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesi düşük hastlarda çok yaşlı veya ağır romatizmalı hastalarda bu protez tipi tercih edilmektedir.Bozulma ihtimali olmayan ve kullanım kolaylığı olan  bu tip protezleri bazı hastalar kendileri özellikle tercih etmektedir.Tek dez-avantajı sürekli sert durması nedeniyle bazı meslek gruplarında ve sportif faaliyette bulunanlarda psiko-sosyal uyum problemlerine neden olabilmesidir. 

 

2-Üç parçalı protezler: Bu protez tipi şişirilebilir iki adet silindir, pompa ünitesi  ve rezervuar oluşan silikon yapısında cihazlardır. Ameliyatla, silindirler penisin içine, kontrol edilebilir pompa-ünitesi düğmesi skrotuma-yumurtalık(testisin yanına) ve rezervuar ise karın boşluğuna yerleştirilmektedir. Böylelikle protezin hiçbir parçası dışarıdan kalmamaktadır. Hasta  sertleşmek istediğinde testis kenarı saklanmış olan pompayı sıkarak karın boşluğuna yerleştirilmiş olan rezervuardaki sıvının silindirlere geçmesini sağlayarak cinsel temas için yeterli sertleşmeyi sağlar, işlem  bittikten sonra yine pompa düğmesine basarak silindirlerdeki sıvı rezervuara geri alınır ve penis tekrar yumuşak doğal haline getirilir. 

 

3-İki parçalı protezler: Üç parçalı protezden farlı olarak rezevuardaki sıvı miktarı az ayrı bir rezervuara ihtiyaç yoktur, kontrol düğmesi aynı zamanda rezervuar görevide  yapmaktadır. Bu protez tipinde sıvıyı dopolayacak alan kısıtlı olduğundan sıvının bir miktarı sistemde kalır ve penis tam gevşemez, tek parçalıdaki kadar olmazssa bile penis bir miktar sürekli hafif sert kalır.  Penis  inmiş durumu ile tam ereksiyon arasındaki fark azalır.Tek avantajı ekstra rezervuara ihtiyac bırakmamaktadır, bu yüzden rezevuar konulması zor olgularda tercih sebebi olabilir.

 

 

Ameliyatın komplikasyonları: Penil protez yerleştirilmesinin ameliyat süresi protez tipine bağlı olarak(tek parçalı daha kısa) 1-1,5 saat, hastanede kalma süresi genelde 1-2 gündür. Ameliyatta ve ameliyat sonrası dönemde bazı koplikasyonlar belli oranlarda görülebilmektedir. Bunlar arasında:

 

 

 • Penis protezi yerleştirme ameliyatı sırasında penisdeki iki sislindirik yapıda  birbiri arasında yırtılmalar ve delinmeler olabilir, bu durumda onarım yapılarak işleme devam edilir. 
 • Nadirde olsa kanama, ağrı ve yara iyileşmesi problemleri,  skrotumda(torbalarda) ödem, genital bölgede cilt altı kanamaya bağlı morluklar, ki bunlar zaman içinde kendiliğinden kaybolur.
 • Protez yerleştirilmesi sırasında İdrar kanalı yaralanmaları ve karın içine rezervuar yerleştirilmesi sırasında bazı karın içi yaralanmalar ve kanamalar görülebilir. İdrar kanalı zedelenmelerine idrar sondası takılarak bir süre tutulur. Zedelenme büyük boyutta ise protez yerleştirilmesi ileri bir tarihe ertelenir.Yine bölgesel (belden aşağıya) anestezi sonrasında geçici olarak idrar yapamama gibi bir sorun da yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda birkaç gün idrar sondası konulur ve takip edilir. Ayrıca idrar yapma zorluğu veya prostat büyümesi olan ve ileride prostat ameliyatı düşünülen hastalarda konulan tek parçalı protez yapılacak ameliyatı güçleştirebilir veya kapalı ameliyata müsade etmeyebilir, bu yüzden prostat ameliyatı veya  tanısal veya tedavi amaçlı idrar yolu girişim düşünülen hastalarda iki yada üç parçalı(şişirilebilir) penil protezler tercih edilmelidir. 
 • Bu ameliyatların en önemli komplikasyonu enfeksiyonlardır. Zaten ameliyattan 1-2 gün öncesinden başlayarak genital bölge temizliği ve ameliyat sahasının antiseptiklerle yıkanma işlemi uygulanır. Yine ameliyattan bir kaç gün öncesinden proflaktik kapsmlı antibiyotik başlanmakta ve ameliyattan sonra 5gün ile bir hafta devam ettirilir.Bütün bunlara rağmen protezlerde enfeksiyon oranı yaklaşık %1-10 civarındadır, hatta antibiyotik emdirilmiş protezler kullanılsa bile enfeksiyon oranı sıfıra indirilememektedir. Diyabet hastaları ile omurilik zedelenmesi olan hastalarda enfeksiyon riski daha fazladır. Enfeksiyon görülmesi durumunda  protez hemen çıkartılır ve antiyotikleri tekrar başlanır ve  yeni bir protez yerleştirilmesi için 3-6 ay beklenir. Beklemeden , penis silindirik yapıları antibiyotikli  sıvılarla iyice yıkanarak aynı seansta konulabilir ancak bu çok tercih edilen bir yol değildir. Enfeksiyon durumunda çıkartılan protez garanti kapsamında değildir. Yeni protez için hasta tekrar maddi külfeti yüklenmek zarunda kalır.
 • Protezin penis dokusunu yırtarak veya delerek vucut dışına çıkması, %1-3 oranında görülmektedir. Bu durumda protez ameliyatla  çıkartılır ve 2-3 ay beklenerek dokuların iyileşmesi beklenir  daha sonra yeni bir protez yerleştirilir.
 • İki ve üç parçalı protezlerde  %10-15 arasında görülen mekanik sorunlar, sıvı kaçakları veya azalması  görülebilir.Ancak bu tür durumlarda protezler genelde ömür boyu  garanti kapsamındadır, ve hastaya tekrar yeni bir protez için maddi bir yük yüklenmez. Bazı hastalarda protezin tümü değilde sadece arızalı parçalarının değiştirilmesi yeterli olabilimektedir.

 

 

 

TESTİS PROTEZLERİ

 

 

Testis protez implantasyon (yerleştirilmesi) ameliyatı; herhangi bir nedenden(İnmemiş testis,testis kanseri, testis torsiyonu, travmalar vs) dolayı testisini kaybetmiş veya cerrahi olarak alınmak zorunda kalınmış olan hastalarda testis yoksunluğuna bağlı olarak gelişen fiziksel eksikliğin ve oluşturduğu psikolojik travmanın estetik olarak giderilmesi için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu işlem  hastanın isteğine bağlı olarak planlanmaktadır. Lokal veya genel anestezi altında protez eksik olan skrotuma usulune uygun bir şekilde yerleştirilir, bu protezin herhangi bir işlevsel fonksiyonu yoktur. Testis protezi  başarı  oranı %100’e yakındır ve hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Ameliyat sonrası iki testisisn kıvamının aynı olmaması bir sorun yaratabilmekle beraber genelde hastalarda bir özgüven ve psiko-sosyal iyileşme görülmektedir. 

 

 

Endikasyonları:Testis protezinin fiziksel ve estetik kaygıları gidermek dışında bir fonksiyonu olmayıp, tamamen hastanın isteği doğrultusunda yapılmaktadır. Çocuklarda testis protezi uygulaması, skrotumun gelişimini tam tamamlamamış olması ve konulacak protezin zamanla normal testisden küçük kalması ruhsal sıkıntılara neden olması nedeniyle halen tartışılmaktadır.

 

 

Testis protezine sıklıkla başvurulan klinik durumlar şunlardır:

 

 • En sık inmemeiş testis nedeniyle yapılan ameliyatta testisin alınma zorunda kaldığı veya testisin doğuştan yokluğu durumunda.
 • Varikosel veya kasık fıtığı ameliyatı sırasında oluşabilecek testis kayıpları durumunda
 • Testis torsiyonu nedeniyle oluşan testis kayıplarında
 • Testis kanseri nedeniyle testisi alınanan hastalar
 • Prostat kanseri nedeniyle testislerin alınmış hastalar

 

 

Protez Tipleri ve Uygulanması: Yukarıda belirtildiği gibi testis protezi yerleştirilmesi; testis veya testislerin bir yolla kaybı veya doğuştan yokluğu nedeniyle oluşan yoksunluğu estetik olarak nispeten gidermek amacıyla yapılan cerrahi işlemdir. Günümüzde kullanılan  testis protezleri silikon jel veya  serum fizyolojik dolgulu silikon elastomer yapıda üretilen  ideaele yakın  materyallerdir. Çeşitli firma ve markalardan(Mentor-USA, Negor-UK, Perthese-F vs) bunlar tedarik etmek mümkündür. Çeşitli ebat ve boyutta ticari olarak satılmaktadır. 

 

Testis protezi ameliyatı: Testis protezi yerleştirilmesi ameliyatı,genel, spinal veya epidural hatta lokal anestezi altında, açık cerrahi ile, kasıktan yapılan bir kesi ile testis protezi skotuma(torbaya) hazırlanan yuvaya fikse edilerek yapılmaktadır. Ameliyattan sonra bir müdet ödeme bağlı şişlik hassasiyet olabilir. Hasta bir hafta içinde işine dönebilir. Ameliyat sahasında aşırı şişme hassasiyet, ağrı olası, yüsek ateş-üşüme titreme durumunda hekme başvurmak gerekir.

 

Testis proteziyerleştirme komplikasyonlar: Bu tür cerrahide oluşablecek erken ve geç komplikasyanlar az da olsa görülmektedir. Protez alerjisi veya reddi nadir karşılaşılan bir durumdur. Hatta zaman içinde  protezin çevresinde vücudun karşı verdiği aşırı reaksiyona bağlı fibrozis dokusunun oluşması sonucu protezde sertleşme ve kalınlaşma gelişebilir. Yabancı cisim algısı ameliyat sonrası hissedilebir ancak zamanla bu durum aşılamaz değildir.

 

 

Diğer bazı kompikasyonlarda şunlardır:  

 

 • Protezin Kalsiyum ve sıvı birikimi: Testis protezlerinde uzun yıllar sonra kalsiyum birikimine bağlı kireçlenme olabilir, ancak bir şey yapmaya gerek yoktur.Ayrıca protez çevresine sıvı birikimi olabilir, bu durumda küçük bir girişimle bu sıvı boşaltılır.
 • Protezin delinmesi veya sönmesi: Ameliyat srasında protez yerleştirirken yaralanması veya ameliyattan sonra fiziksel travmalara bağlı olarak gelişebilir(yaklaşık %1) 
 • Ağrı ve Hassasiyet: Ameliyat sonrası görülebilir(%4-5) genellikle zamanla kendiliğinden geçer, geçmez ise hekime başvurulmalıdır.
 • Protezin yer değiştirmesi: Protezin  fikse edilen alandan ayrılarak yer değiştirmesi(%1-2), protezi protezi skrotal yuvaya gereğince tespit edilmemesine veya protezin cilde yaptığı baskı sonucu dolaşımın bozulması ile nekroz gelişmesine bağlı olabilir. Bu durumda hastaya tekrar müdahale gerekebilir.
 • Kanama : Protez yerleştirilmesini takiben erken dönemde kanama ve homatom(kan toplanması görülebilir(%1-2), farkedilmesi durumunda tekrar müdehale gerekebilir.
 • Enfeksiyon: Protezin çıkarılmasını gerektirecek kadar ciddi bir komplikasyondur ve cerrahinin erken ve geç dönemlerinde ortaya çıkabilir. Ameliyattan birkaç gün önce başlayarak antibiyotik baskısı rutin bir uygulamadır, penil protezde olduğu gibi ameliyatta va ameliyat sonrası erken dönemde bakım ve temizliğe dikkat etmek gereklidir.
Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.