05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Hastalıklar

Kök Hücre Tedavisi, Hücresel Tedavi
Kök Hücre Tedavisi, Hücresel Tedavi

Kök Hücre Tedavisi, Hücresel Tedavi Nedir?


 

Bir yenileyici tıp uygulaması olan Kök hücre tedavisi; yaşlanmaya, hastalıklara ya da doğumsal anormalliklere bağlı vücutta hasar görmüş doku ya da organları yenilemek ve onarmak amacıyla  kullanılmaktadır. Kök hücre tedavisi bozulmuş ya da zayıflamış dokularda iyileşme sağlama potansiyeline sahiptir. Günümüzde güncel yenileyici tıp uygulamaları arasında en popüler ve umut vaad eden kök hücre uygulamalarıdır. Kök hücreler, kendini yenileme çoğalma ve farklılaşma yoluyla ana hücreden yeni  olgun hücreler üretme yeteneğine sahiptir. Diğer yenileyici tıp uygulamaları arasında PRP, ve/veya Ozon tedavisi sayılabilir. Yenileyici tıp uygulamaları genelde bilinen tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir, başlı başına bir tedavi olarak düşünülmemelidir ve bu konularda yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup kişilere uygunluğu hekim kontrolü gerektirir. Kök hücre tedavisi Prof. Dr.Hakkı Perk kliniğinde başarı ile uygulanmaktadır.  

Kök Hücre, Tedavisinin Kullanıldığı Hastalıklar Nelerdir?


 

  • Sertleşme sorunu, iktidarsızlık 
  • Peyronie hastalığı, penis eğriliği 
  • Kronik prostatit, 
  • İnterstisyel sistit, Ağrılı mesane sendromu
  • Kronik sistit, 
  • İdrar kaçırma,  Aşırı aktif mesane, 
  • Kısırlık, azospermi
  • Kronik Böbrek Yetmezliği
 

Kök Hücre Nasıl Elde Edilir?


 

Kök Hücre tedavisi ya da hücresel tedavi yenileyici tıp uygulamaları kapsamında gelişen önemli bir tedavi alanıdır. Kök hücreler vücutta kemik iliklerinde ve yağ dokusu içerisinde yoğun bir şekilde bulunmaktadır. İki farklı şekilde Kök hücre  elde edilebilmektedir

 

  • 1-Kemik iliği kaynaklı konsantre hücreler: Çoğunlukla leğen kemiği iliğinden, daha az sıklıkla diz çevresi kemiği iliğinden özel şırınga  ile alınmaktadır. Doğrudan veya kültürle çoğaltılarak kullanılmaktadır. Elde edilen ve üretilen kök hücre solüsyonu damar yoluyla veya hasarlı dokulara direkt enjeksiyonla verilmektedir. Son yıllarda alınan materyalin  santrifüj yapılıp özel işlemden geçirilerek kullanımı yaygın hale gelmiştir.
  • 2-Yağ dokusu kaynaklı kök hücre: Genellikle göbek bölgesinde lokal veya genel anestezi altında aspire edilen (Liposuction) yağ dokusu birçok işlemden geçirilerek kök hücre solüsyonu elde edilir. Aslında bu temelde yağ dokusu içerisinde olgun yağ hücreleri olan adipositler ve bunları destekleyen damarsal yapılardan çok zengin oluşan "stromal vasküler fraksiyon (SVF)" solusyonu elde etmeyi ifade etmektedir.  Bu kök hücre yada SVF solüsyonu  birçok doku ile birlikte kök hücreler de  içermektedir (Kök hücreler, fibroblastlar, endotelyal hücreler, düz kas hücreleri, perisitler vs). İşte buradaki kök hücreler vücutta hasar görmüş sorunlu doku ya da organları yenilemek ve onarmak iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Kullanılacak bölgeye bağlı olarak 20 ile 300 cc ye kadar yağ dokusu alınabilir. 
 

Sertleşme Sorunu, İktidarsızlık Tedavisinde  Kök Hücre Uygulaması

 

 

İktidarsızlık olarak da bilinen sertleşme sorunun (ED) tanımı, cinsel ilişki için yeterli sertlik ve süreye sahip bir penil ereksiyonun elde edilememesi veya sürdürülememesidir. Bu yazıda ereksiyon sorunu olan hastalarda kök tedavisi  bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için bir çerçeve sunulmaktadır.

 

Sertleşme sorunu yaşayan ve herhangi bir tedaviden yeterince sonuç alınamayan hastalara kök hücre tedavisi başarı ile kullanılmaktadır ve başarısı kanıtlanmış, bu alanda bir çığır açmıştır. Özellikle ileri derecede sertleşme sorunu yaşayan hastalara bir umut ışığı yaratmıştır. Hafif ve orta düzey sertleşme bozukluğu olan hastalarda uygulanabilir ve hatta bu hastalarda elde edilen  başarı oranı daha yüksektir.

Karın bölgesi yağ dokusundan liposuction, yani yağ dokusu aspirasyonu ile elde edilen 60-120 ml   yağ dokusu, özel işlem ve filtrelerden geçirilir, ve kök hücre solüsyonu elde edilir, bu solusyon penisde ereksiyonu sağlayan alanlara verilir, böylece penis içerisindeki sertleşmeyi sağlayan hücrelere dokunup yeni bir dönüşüm sağlanmış olur.  Bu sayede  penisin hasarlı dokusunun yerine sağlıklı dokuların oluşması sağlanır, sonuçta olarak ereksiyon fonksiyonunda ciddi düzelme elde edilir. Bu tedavi Tedavi her yaştan sertleşme problemi yaşayan hastalara uygulanabilir, bir veya iki seans yapılabilir. Kök hücre tedavisi Ereksiyon, sertleşme  (iktidarsızlık) sorunu yaşayan hastalarda ilk uygulamadan sonra yüzde %50 iyileşme sağlarken, devam eden uygulamalarda daha fazla oranda iyileşme elde edilmekte, 6 ayın sonunda etkisi maksimuma ulaşmaktadır.

 

.

 

Peyroni hastalığı, Penis Eğriliğinde Kök Hücre Tedavisi


 

Kök hücre tedavisi, Peyroni  hastaları için son zamanlarda  tedavi seçeneklerinden biri haline gelmiştir ve sonuçları itibarıyla umut verici bulunmaktadır. Bilindiği gibi  kök hücreler, bozulmuş ya da zayıflamış dokularda, yenilenmeyi ve  onarımını destekleyen, kendi kendini yenileme ve farklılaşma yeteneğine sahip hücrelerdir. Peyroni hastalığında da göbekte liposuction(liposakşın) ile alınıp çeşitli işlem ve filtrelerden geçirilerek elde edilen kök hücre solüsyonu, penisdeki fibrotik peyroni plaklarına yani lezyonlarına enjekte edilmektedir. Eldeki bilgilere göre kök hücre tedavisinin Peyronie hastalığını kısmen de olsa  iyileştirdiğini söylemek mümkündür. Kök hücre uygulaması ile sert peyroni plak oluşturan liflerin oluşumunu azaltmakta, dokudaki yenileşmeyi sağlamaktadır. Peyronie hastalığında kök hücre tedavisi sonuçları itibariyle  umut vaat etmektedir.
 

Kronik Prostatit Tedavisinde Kök Hücre uygulamasıKronik Prostatit tüm erkeklerin yarısını etkileyen ve büyük kısmı mikropsuz  olan, günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir klinik sendromdur. Bu hastalara kök hücre tedavisi bir umut verici bir işlem olarak görülmektedir. Kök hücre tedavisinin mantığı hasarlı prostat dokusunu tamir etme veya yenileme, ve insan bağışıklık sistemini güçlendirme yeteneğine dayanır. Bu sayede prostat bezindeki iltihaplanma süreçleri tamamen ortadan kaldırılır ve oluşan yapışıklıklar emilir. Sonuç olarak kök hücre tedavisi; ağrı belirtilerini hafifletmeyi ve doğrudan kan damarlarının ve prostat kanallarının duvarlarında bulunan tüm reseptörlerin doğru işleyişini geri kazanmayı amaçlayan bu işlemdir. Bu etkinliği sayesinde prostat dokularındaki kan dolaşımı yetersizliği ortadan kalkar ve düzgün, sağlıklı kan dolaşımı sağlanmış olur.

 

Kök hücreler karın bölgesinde liposuction(liposakşın) ile alınan yağ dokusundan elde edilmektedir. Hazırlanan  kök hücre solüsyonu genel veya  lokal anestezi altında bir kısmı damardan ve bir kısmı    prostatın değişik yerlerine enjeksiyon şeklinde verilerek tedavi yapılmaktadır. Kronik prostatitte kullanılan kök hücre tedavisine şok dalga tedavisi (ESWT) eklenerek daha yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Ancak kronik prostatit hastalarında kök hücre tedavisi; etkin bir tedavi görülmektle beraber, bu  uygulanma hekim ve hasta ile beraber karar verebileceği  bir opsiyon ve bir seçenek olarak görülmelidir


 

Kronik sistit, İnterstisyel Sistit, Ağrılı Mesane Sendromunda Kök Hücre Tedavisi


Mesane ağrısı sendromu olarak da bilinen interstisyel sistit, mesane bölgesinde ağrıya neden olan, nedeni tam olarak anlaşılamamış kronik bir problemdir. Tipik olarak, ağrı mesane dolduğunda artar ve mesanenin boşalmasıyla azalır. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte mesanenin koruyucu tabakasının(GAG tabakası) incelmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Zamanla ağrıya karşı hassasiyet artmakta ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

 

İlk basamak  tedavi, hastalık belirtilerinin değerlendirilmesi ve pelvik kasları güçlendirici fizik tedavi ile başlar. Amitriptilin veya pentosan polisülfat gibi ağızdan alınan ilaçlar  ikinci basamak tedavide yer alır, ve bu ilaçlar birçok hafif ve orta siddetteki hastalıkta  etkili olmaktadır. Ağızdan alınan ilaçlarla sonuç alınamayan hastalarda doğrudan mesaneye verilen  ilaç kombinasyonları veya hazır solüsyonlar tedavide etkili olabilir. Daha ağır hastalarda, cerrahi işlem gerekebilir

 

İnterstisyel Sistit, yani Ağrılı Mesane Sendromunda Kök Hücre Tedavisi bu alanda yeni bir heyecan ve soluk getirmiştir, bu can sıkıcı hastalıkta yeni bir ufuk doğurmuştur. Yine göbekte liposuction(liposakşın) ile alınıp çeşitli işlem ve filtrelerden geçirilerek elde edilen kök hücre solüsyonu elde edilmektedir. Hazırlanan kök hücre solüsyonun bir kısmı damarda verilmekte ve bir kısmı ise mesaneye kameralı endoskop ile  (sistoskopi) girilerek mesane kasının belli yerlerine enjeksiyonla verilmektedir. 

 

Kök hücreler, interstisyel sistitli birçok hasta umut olmuş ve bütün dünyada başarı ile uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi güçlü bir anti-inflamatuar etki ortaya çıkarmaktadır ve ayrıca bozulmuş ya da zayıflamış dokularda iyileşme sağlama potansiyeline sahiptir. Hastaların %70'inden fazlasında olumlu yanıt alınmaktadır. Bu hastalara kök hücre tedavisi yapılmadan önce hastanın birçok başka tedaviyi denediğini hatırlamak önemlidir. Genelde kök hücre tedavisi bilinen tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir, bu tedavinin uygunluğu hekim kontrolü gerektirir.
 

İdrar Kaçırmada Kök Hücre Tedavisi


 

Mesane, böbreklerin ürettiği idrarın depolandığı bir organdır ve kas yapısı olan kese formundadır ve ortalama 500 cc idrarı depolayabilmektedir. Aşırı Aktif Mesane sendromu mesane çevresindeki düz kasların istemsiz kasılması ile ortaya çıkan acil işeme ihtiyacını ifade etmektedir. Bu kaslar aşırı kasılarak mesane iç basıncının artmasına ve aniden gelen idrar yapma hissine neden olmaktadır. İdrar kaçırmanın eşlik ettiği aşırı aktif mesanede genellikle idrar yapma sıklığında ve gece idrara çıkmada da artış gözlenir.

 

İdrar kaçırmanın tedavisi, kaçırmanın tipine, şiddetine ve altta yatan nedene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir ve birçok tedavi yöntemi vardır. Tedavilerin bir kombinasyonu gerekebilir. Hayat tarzı değişiklikleri, mesane ve pelvik taban kas egzersizleri gibi bazı tedbirler ilk başlarda işe yarayabilir. Ameliyat ve ilaç tedavileri, bu yöntemlerin işe yaramadığında durumlarda devreye girmektedir. İdrar kaçırma rehabilitasyonu, pelvik taban kas egzersizlerinin öğretilmesi, biofeedback ve elektrik stimülasyonu uygulamalarını kapsar.


 

Stres idrar kaçırma, aşırı aktif mesane(sıkışma inkontinans) ve fonksiyonu azalmış mesanelerde kök hücre tedavisi bir umut yaratmıştır. Tedavi prensibi, üriner sfinkter yetmezliği olan hastaların eksternal üretral sfinkter bölgesine, aşırı aktif mesanesi olanlarda  ve fonksiyonu azalmış mesanelerde ise direkt mesane kasına, çoğalma ve farklılaşma özelliği olan kök hücrelerin enjekte edilmesi, Mesane kası ve idrar kapağı (sfinkter) yenilenmesi ve hasarlı dokuların tamirinin (rejenerasyonunun) sağlanması üzerine kurulmuştur.  Yine göbekte liposuction(liposakşın) ile alınıp çeşitli işlem ve filtrelerden geçirilerek elde edilen kök hücre solüsyonu elde edilmektedir. Hazırlanan kök hücre solüsyonun bir kısmı damarda verilmekte ve bir kısmı ise mesaneye kameralı endoskop ile  (sistoskopi) girilerek idrar kaçırmanın tipine göre; idrar kapağına(Sfinktere) veya mesane kasının belli yerlerine enjeksiyonla verilmektedir. Hastalar kök hücre uygulamasından % 70 oranında yarar görmektedir. Bu gelecek için umut vaad etmektedir. Ancak idrar kaçıran hastalarda kök hücre tedavisi; hala deneysel olarak görülmektle beraber, bu  uygulanma hekim ve hasta ile beraber karar verebileceği  bir opsiyon ve bir seçenek olarak görülmelidir. Genelde kök hücre tedavisi bilinen tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir, bu tedavinin uygunluğu hekim kontrolü gerektirir.
 

Kısırlık ve  Azospermi de Kök Hücre Tedavisi

 

Kısırlık; 1 yıl boyunca korunma olmaksızın ilişkiye rağmen gebelik gerçekleşmemesi durumuna kısırlık, tıbbi adıyla infertilite denilmektedir. Kısırlıkta  kök hücre kullanımı sık olarak hiç spermi olmayan azospermili erkeklerde ve erken menopoz veya menopoz sonrası yumurta rezervleri tükenmiş olan kadınlarda son bir çare olarak gündeme gelmektedir.

 

Hiç spermi olmayan azospermili erkeklerde günümüzde testis dokusunda mikro-TESE operasyonu ile sperm belli oranda bulabilmekteyiz ve bulunan bu sperm ile tüp bebek şansını kullanabilmekteyiz. Bütün bu olanaklara rağmen hiç sperm bulunamadığı hastalarda yeni bir umut işiği olarak olarak kök hücre uygulamaları gündeme gelmiştir. Kök hücre tedavisi; ne doğal yolla ne de ameliyatla testislerinde sperm çıkmayan azospermik erkeklerde, tıbbi olarak mevcut yöntemler denenmesine rağmen sperm elde edilemediği durumlarda veya çok az sayıda sperm varlığında yapılan başarısız tüp bebek girişimleri sonrasında yapılabilecek alternatif tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçilmiş  uygun hastalarda %40-50 oranında başarı elde edilebilmektedir. Buradaki başarıda kastedilen; tüp bebek uygulamasında kullanılabilecek sperm elde etme veya mevcuttan daha fazla sayıda sperm eldemeyi ifade etmektedir. Erkek kısırlığında kök hücre tedavisi tek başına veya  PRP ile kombine kullanabilmekte, kombine kullanıldığında başarı şansı artmaktadır. Ancak azospermik veya kısır hastalarda kök hücre tedavisi; hala deneysel olarak görülmektle beraber, bu  uygulanma hekim ve hasta ile beraber karar verebileceği  bir opsiyon ve bir seçenek olarak görülmelidir. Genelde kök hücre tedavisi bilinen tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir, bu tedavinin uygunluğu hekim kontrolü gerektirir.

 

Kök hücreler testisde dokunduğu alanlar sağlıklı hücrelere dönüştüğü ve mevcut hücreleri çoğalmasını sağladığı düşünülmektedir. Mevcut yöntemler denenmesine rağmen sperm elde edilemediği durumlarda veya çok az sayıda sperm varlığında kişiye verilen kök hücreleri az sperm hücrelerine dönüştüğü varsayılır. Ayrıca  mevcut hasarlı, bozulmuş yada zayıflamış testis dokusunu yenileme ve onarma potansiyeline sahiptir. 

 

İşlem diğer kullanım alanlarında olduğu gibi, göbekte liposuction(liposakşın) ile alınıp çeşitli işlem ve filtrelerden geçirilerek elde edilen kök hücre solüsyonu elde edilmektedir. Hazırlanan kök hücre solüsyonun bir kısmı damarda verilmekte, kalan kısmi testilerin çeşitli alanlarına eşit bir şekilde enjekte edilmektedir. , Tek seans, 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilebilir. Tedavi protokolü tamamen hastanın durumuna göre ayarlanır her hasta için farklı protokol uygulanabilir. Yeni sperm oluşumu en az 72 gün sürmektedir. Bu nedenle tedaviden sonra en erken 6 ay ile 1 yıl sonra sperm üretimi beklenir.

 

 

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kök Hücre Tedavisi

 

Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında kademeli bir azalmayı ifade etmektedir. Böbrek fonksiyonu azaldığında, atık maddeler ve fazla sıvılar artık kandan süzülmez ve atılmaz ve vücutta birikir. Bu, vücut sıvıyı ve atıkları tuttuğu için ödeme neden olur. Birçok kişi hastalığın erken döneminde sıkıntı yaşamasa da böbrek yetmezliği belirtileri arasında yüksek tansiyon, ödem, vücutta su tutulması, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı yer alır. Diyaliz ihtiyacı olan şiddetli böbrek yetmezliği durumunda arasında kalp aritmisi, ciddi böbrek hasarı ve akciğerlerde sıvı toplanması ortaya çıkmaktadır. Kronik böbrek hastalığı tedavisi, böbreklerdeki hasarı yavaşlatmayı ve hastalığın altında yatan nedeni tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Tedavi seçenekleri arasında , ilaçlar, diyaliz ve uygun hastalarda  böbrek nakli sayılabilir.

 

Kronik böbrek yetmezliğini kök hücre tedavisi son ramanlarda oldukça popüler ve diyaliz öncesi hastalar için bir umut ışığı olarak görülmekte, bu konuda yeni bir bakış açısı getirmektedir. İşlem diğer kullanım alanlarında olduğu gibi, ya kemik iliğinden alınan kök hücreler laboratuvarda çoğaltılarak yada göbekte liposuction(liposakşın) ile alınıp çeşitli işlem ve filtrelerden geçirilerek elde edilen kök hücre solüsyonu elde edilmektedir. Hazırlanan kök hücre solüsyonun bir kısmı damarda verilmekte, kalan kısmi böbreklerin çeşitli alanlarına eşit bir şekilde enjekte edilmektedir.  Kök hücreler yerleştirildikten sonra, hasarlı ve zayıflamış dokuyu iyileştirmek için hemen harekete geçer. Kök hücreler, tıpkı vücudun hastalıklı veya yaralanma nedeniyle hasar görmüş diğer bölgelerinde olduğu gibi, hücreleri yenileyerek ve iyileşmeyi destekleyen büyüme faktörlerini kullanarak hasarlı ve zayıflamış dokuları onarmaktır. Ancak krnonik böbrek yetmezliğinde  kök hücre tedavisi; hala deneysel olarak görülmektle beraber, bu  uygulanma hekim ve hasta ile beraber karar verebileceği  bir opsiyon ve bir seçenek olarak görülmelidir. Genelde kök hücre tedavisi bilinen tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir, bu tedavinin uygunluğu hekim kontrolü gerektirir.


 

Şok Dalga Tedavisi (ESWT) ve Kök Hücre Tedavisinin Birlikte Kullanımı


 

ESWT, şok dalgası tedavisi anlamına gelmektedir, bu teknoloji aynı zamanda akustik dalga tedavisi veya AWT olarak da bilinmektedir. Şok dalga cihazı, iyileşmeyi desteklemek için dokularımızdan geçebilen küçük bir şok dalgaları üretir. Aslında daha güçlü şok dalga cihazı versiyonları  uzun yıllardır hastalarda böbrek taşlarını kırmak için kullanılmaktadır (ESWL) Daha az güçlü versiyonu olan ESWT; çeşitli dokularda, eklem, kas ve tendon problemleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. üroloji alanında ise, ereksiyon sorunu, gevşek penis peyroni hastalığı, kronik prostatit, ağrılı mesane sendromu, kadınlarda PID ve diğer bazı ürolojik hastalıklarda sıklıkla ve güven içinde kullanılmaktadır.  Aynı zamanda kronik ağrı ile başa çıkmak için çok iyi bir araçtır.

 

Kök hücreler, vücutta iki benzersiz ve önemli değişim yapabilen özel-ana hücrelerdir. Birincisi kendilerini çok fazla kopyalama, hatta teorik olarak, bir kök hücre sonsuz sayıda yeni kök hücre kopyalama özelliğ sahip olmasıdır. Kök hücrelerin yapabileceği diğer özel işlev ise, başka hücre türlerine dönüşebilme özelliğidir. Örneğin, yağdan elde edilen kök hücreler bir kemik hücresine, kas hücresine, kan damarı hücresine veya diğer başka hücre tiplerine dönüşebilir. Bu iki özel özelliğinden dolayı kök hücreler vücudun iyileşme sürecinin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Hemen hemen tüm yeni doku büyümesi ve olgunlaşması kök hücreler tarafından yapılmaktadır. Kök hücreler vücudumuzun iyileştirme motorlarıdır.

 

Şok Dalga Tedavisi Neden Kök Hücrelerle Neden Kullanmaktayız?: Çalışmalar, şok dalga tedavisi tek başına uygulansa bile  kök hücreleri uyardığı gösterilmiştir. Bu kök hücrelerde , iltihaplanmayı iyileştirmeye ve onarmaya yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir. Şok dalga kök hücre uyramı yaparak ve dokuda bazı büyüme faktörlerini harekete geçirerek, uygulanan dokuda yeni kan damarları oluşumunu sağlamaktadır, sonuçta dokunun beslenmesi ve kan dolaşımını(Perfüzyonu) artırmaktadır.  Sonuç olarak kök hücre tedavisinin şok dalga tedavisi ile birlikte yapılmasının sinerjik etki yani daha fazla etkili sonuç verdiği kanıtlanmıştur.

 

Kök hücre solusyonu, ya göbekteki yağ dokusundan izole edilmekte veya kemik iliğinden alınıp laboratuvardan çoğaltılarak elde edilmektedir. Pratikte en çok göbek yağından elde edilen kök hücre solüsyonu kullanılmaktadır. Hazırlanan solüsyonun bir kısmı damardan ve kalan kısmı istenilen dokuya enjeksiyon ile  verilmektedir. Son olarak etkinliğini artırmak için 6 seans şok dalga uygulanmaktadır. Bu kombinasyon yeni olmasına rağmen, birçok hastalığı iyileştirme konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir.
 

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.