05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Prostat Büyümesi

Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi (Rzm) Ablasyonu Yöntemi ile Tedavisi
Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi (Rzm) Ablasyonu Yöntemi ile Tedavisi

Konvektif Su Buharı Enerjisi (RZM) Ablasyonu Nedir?


 

Konvektif Su Buharı Enerjisi (RZM) Ablasyonu Nedir?: Rzm (prostatın su buharı ile tedavisi- steam vapour treatment of prostate) tedavisi, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan yeni bir minimal invaziv ameliyat yöntemidir. Bu tedavi, prostat dokusunu su buharından gelen termal enerjiyi kullanarak, prostat boyutlarında  küçülmeye neden olur. Radyofrekans enerjisi ile oluşturulmuş özel su buharı kullanılarak büyümüş ve idrar kanalını daraltmış prostat dokusunu yok etmek amaçlanmıştır. İşlem uygulandıktan sonra 3-12 hafta içerisinde prostat dokusu küçülür. Prostat büyümesinin konvektif su buharı enerjisi(Rzm) ablasyonu yöntemi iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde yeni bir anlayış ve değişik bir seçenek sunmaktadır.


 

Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi (Rzm) Ablasyonu Yöntemi ile Ameliyatı veya İşlemi nasıl Yapılır

 

İşlem hastane veya özel günübirlik klinikte şartlarında, genellikle lokal anestezi penisdeki dış idrar deliğinden ince özel geliştirilmiş kameralı endoskopik bir aletle girilir, idrar kanalı, prostat dokusu,  idrarı kontrol eden yani idrar tutmamızı sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve ardında mesaneye ilerleterek mesanenin içi başka bir problem (tümör, taş vs) olup olmadığını kontrol ile başlar. Büyümüş prostat dokusu incelenir ve ölçümler, işlemin prostatın hangi alanlarına uygulanacağı planlanır. Cihazın radyofrekans enerji kaynağından oluşturulan su buharı bir iğne ile prostat dokusu içine aktarılır.

 

Rzm cihazındaki hastaya özel iğne  cerrah tarafından belirlenen noktalara bu iğneyi prostat dokusu içine 10 mm kadar ilerletir ve her uygulama 9 saniye süre ile enerji yüklü buhar prostat dokusu içine saçılır. Prostatın büyüklüğüne bağlı olarak prostatın sağ, sol ve gerekiyorsa orta bölgelerine uygulama yapılır. İşlem yaklaşık 10-15 dk kadar sürer,  geçici süreliğine idrar sondası takılır ve ilerleyen günlerde sonda alınır, hastalar işlem sonrası aynı gün evlerine gönderilebilir.  İşlem sonrası prostat hücrelerinde ölüm başlar, 2-3 haftada prostat küçülür.   

Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi(Rzm) Ablasyonu Tedavisi Nasıl Etki Gösterir?

 

Prostat dokusu içine verilen su buharı sayesinde termal etki ile prostat hücrelerini parçalar,  hücre ölümü yani nekroz olur bu arada damarlar da tıkanmış olur, alfa adrenerjik olarak tanımlanan sinir uçları çalışamaz hale getirilir. Hayatiyetini yitiren hücreler zaman içerisinde vücudun doğal sistemleri tarafında ölü dokular ortadan kaldırılır. Uygulamayı takiben tedavi edici süreç zaman içerisinde giderek daha belirgin hale gelir ve mesane çıkışındaki tıkanıklık ve direnç  ortadan kalkar, idrar akımı kolaylaşır.

 

 

Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi(Rzm) Ablasyonu Hangi Hastalara Uygulanır?


 

 • Prostat hacmi 30 gramdan büyük  olan, Özellikle 80-100 gramdan küçük prostatı olan hastalar (orta veya yan lobu olanlar)
 • İyi huylu olduğu, kanser olmadığı belirlenen hastalar,  çünkü bu uygulamada prostat dokusu dışarı çıkmaz, dolayısıyla patolojik inceleme de söz konusu değildir.
 • İşeme zorluğu yaşayan hastalar
 • Prostat büyümesi olan, ancak ilaç tedavisinden yarar görmeyen ya da ilaç tedavisi kullanmak istemeyen hastalar
 • Kalp pili olan, prostat büyümesi nedeniyle işeme zorluğu yaşayan hastalar
 • Cinsel yaşamının olumsuz, yani menin geriye kaçmasını istemeyen etkilenmesini istemeyen hastalar,  
Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi(Rzm) Ablasyonu Tedavisi Kimlere Uygulanmaz?


 

 • Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda: enfeksiyon tedavi edildikten sonra yapılabilir 
 • Erektil disfonksiyonu nedeniyle  için penis protezi takılmış hastalarda 


 

Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi(Rzm) Ablasyonu Tedavisinin diğer tedavi yöntemlerine göre  avantajları Nelerdir?

 

 • Genel anestezi(narkoz) gerektirmemesi, lokal anestezi yeterli olmaktadır
 • Günübirlik bir işlem olması, hastanede kalma ihtiyacı olmaması
 • İşlem sırasında kanamaya yol açmaması
 • İşlem sonrası diğer ameliyatlarda olduğu gibi mesanenin serumla yıkama ya gerek duyulmaması sonrası 
 • Kalp pili kullanan hastalarda güvenle uygulanması
 • Prostat büyümesinin konvektif su buharı enerjisi(Rzm) ablasyonu sistemiyle tedavi edilen erkeklerde penis sertleşmesi olumsuz yan etki görülmemektedir. Tedavi sonrası cinsel temasda meninin geri kaçma riskinin çok düşüktür (%5’ den az),  %1.5-2.9 oranında meni hacminde azalma olabilir, diğer yöntemlerde bu oran %70-90 oranındadır
Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi(Rzm) Ablasyonu Tedavisinin dezavantajları ve Yan Etkileri Nelerdir?


 

 • Prostat büyümesinin konvektif su buharı enerjisi(Rzm) ablasyonu tedavisinden sonra  en sık görülen yan etki hastaların idrar yaparken yanma (yaklaşık %17.5) hissetmeleridir. 
 • İdrarda kanama olabilir, 
 • Sık idrar yapma ihtiyacı ve acil işeme ihtiyacı(urgency).


 

Prostat Büyümesinin Konvektif Su Buharı Enerjisi(Rzm) Ablasyonu Tedavisi ile Sonuç

 

İyi Huylu Prostat Büyümesi nedeniyle işeme problemi yaşayan hastaların , cinsel yaşama ilişkin yan etki olmadan şikayetlerinden kurtulmaları bu tedaviyle hastane yatışı, derin anestezi, kan kaybı olmaksızın sağlanabilmektedir. Herkese ve her prostata uygulanacak standart bir tedavi metodu olmamakla beraber, seçilmiş hasta gruplarında rahatlıkla uygulanabilir bir yöntemdir. Hastalar tercih yaparken bu veriler sunulmalı, hasta ve cerrahın ortak kararı ile ameliyat yöntemine karar verilmelidir.

 

5 yıl sonunda hastaların yaklaşık %4.4’ünde tekrar tedavi ihtiyacı gerekebilir. bu oran  diğer minimal invaziv yöntemlere(Ürolift-%13.6, TUNA-%14-51 ve TUMT-%9-21) göre daha düşük bir orandır 

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.