05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Hastalıklar

Üroloji Nedir?
Üroloji Nedir?

Üroloji Nedir? Üroloji Neye Bakar? Bevliye Ne Demek? Bevliye Neye Bakar?

 

 

Üroloji bölümü (eski adıyla Bevliye), Erkekte ve kadında böbrek, böbrek üstü bezi, mesane ve  idrar yolları, erkekte  ise ilave olarak üreme organlarını(genital) kapsayan, bu sistemlere ait hastalıkların teşhisi, tıbbi ve cerrahi tedavisi ilgilenen bir tıp dalıdır. 

 

Böbrekler, böbrek üstü bezleri, mesane, üreterler, idrar kanalı, idrar yolları, prostat, penis, testisler gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların teşhis ve tedavi süreci ile ilgilenmektedir. Üroloji eski ismiyle Bevliye, özellikle erkeklerde üreme ve boşaltım sistemi ile, kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemi hastalıkları ile uğraşmaktadır. 

 

Ürolojik hastalıklarla ilgilenen doktorlara ürolog, üroloji uzmanı, bevliyeci veya bevliye uzmanı denilmektedir. Nüfus yaşlandıkça ürolojik hastalıklar daha da fazla görülmektedir.

 

Üroloji uzmanları hemen tüm ürolojiyi ilgilendiren hastalıklarlar ilgilenmekle beraber, ürolojinin bazı alt dallarında daha fazla uzmanlaşmış olabilirler. Üroloji kendi içerisinde  alt bölümleri veya dalları arasında   üroonkoloji, androloji, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi, nöroüroloji, ve endoüroloji olarak sayılabilir.

 

Prof. Dr. Hakkı Perk Ankara Söğütözü’ndeki özel kliniğinde; Üroloji  dalında faaliyet göstermektedir. Ürolojik hastalıklar ve üroonkoloji başta olmak üzere; ürolojinin diğer alanlarında cerrahi veya tıbbi destek sağlamaktadır. İlglendiği konular, yaptığı tedavi, uygulama ve ameliyatlar aşağıda sıralanmıştır.

 

25 yılı aşkın süredir Üroloji alanında Türkiye ve Dünyanın çeşitli yerlerinde; binlerce ameliyat, onbinlerce tedavi gerçekleştirmiş; başta böbrek, böbrek üstü bezi, mesane, prostat ve testis kanseri  olmak üzere, böbrek taşı, prostat ve iktidarsızlık, kısırlık ve diğer üroloji alanlarına katkıları olmuş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir Üroloji Uzmandır


 

Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

 

Ürolojik hastalıklar yapıları itibariyle çok farklılık gösterebilir. Erkekte, kadında ve çocuklarda üroloji ile ilgili hastalıklar ve yapılan tedavi ve ameliyatlar şunlardır:

 

Ürolojinin ilgilendiği hastalıklar: Prof. Dr. Hakkı PERK  bu hastalıklarla ilgilenmektedir

 

 • Böbrek kanseri 
 • Mesane kanseri 
 • Prostat kanseri 
 • Testis ve penis kanseri
 • Böbrek üstü bezi kanseri
 • Pelvis ve üreter kanseri
 • Penis kanseri
 • Prostat büyümesi ve lazer ameliyatı
 • Kronik prostatit, prostat iltihabı, prostat enfeksiyonu
 • Böbrek ve üreter (idrar yolları) taşlarında fleksibl URS ve RIRS
 • Laparoskopik ve robotik cerrahi
 • Mesane kanserinde Yapay mesane yapılması
 • Kadında sistit ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar kaçırma ve altını ıslatma
 • Varikosel
 • İktidarsızlık (erektil disfonksiyon, impotans, sertleşme sorunu)
 • Kısırlık (erkek kısırlığı)
 • Erken boşalma (prematür ejakülasyon, bel gevşekliği)
 • Büyük böbrek tümörü cerrahisi
 • Büyük mesane tümörlerinde TUR-MT deneyimi
 • Büyük prostatlarda TUR-P deneyimi
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları (kadın)
 • Cinsel gelişim bozuklukları (interseks, cinsiyet farklılaşma bozuklukları)
 • Cinsel isteksizlik (kadın)
 • Ekstrofi Vezika (idrar kesesi ön duvar yokluğu)
 • Erkek cinsel sağlığı
 • Küçük böbrek tümörlerinde iskemisiz parsiyel nefrektomi
 • Küçük penis (mikropenis)
 • Mesane kanseri
 • Pediatrik üroloji
 • Pediatrik PNL cerrahisi
 • Balanopostit (Penis başı ve sünnet derisinin iltihabı)
 • Androlojik işlemler
 • Ağrı, böbrek ağrısı, böbrek sancısı, testis ağrısı, kasık ağrısı, bel ağrısı, karın ağrısı
 • Azospermi (sperm hücresi yokluğu)
 • Balayı empotansı (gerdek gecesi iktidarsızlığı)
 • Böbrek taşları
 • Böbrek ultrasonu, idrar yolları ultrasonu, Böbrek dopleri
 • Skrotal doppler, penil doppler 
 • Böbrek üstü bezi yetmezliği (adrenal yetmezlik)
 • Böbrek yetmezliği
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları (erkek)
 • Cinsel isteksizlik (erkek)
 • Çocuk hidroseli (su fıtığı)
 • Endoskopik cerrahi
 • Endoskopik kapalı operasyonlar
 • Epididimit (meni kanalı iltihabı)
 • Epispadias (dış idrar kanalı üstünün açık olması)
 • Erektil disfonksiyon, gevşek penis (sertleşme bozukluğu)
 • Erkek kontrasepsiyonu, vazektomi (erkeğin korunması)
 • Erkek seksüel fonksiyon bozuklukları
 • Erken boşalma (prematür ejakülasyon, bel gevşekliği)
 • Fimozis (bitiklik)
 • Flexible üreteroskopi
 • Genital estetik
 • Genital siğil, HPV, HPV aşısı, siğil yakılması, Gardasil
 • Gömük penis
 • Hidronefroz (böbrek şişmesi)
 • Hidrosel (testis torbasında sıvı toplanması)
 • Hipospadias (erişkin hipopadias)
 • Hipospadias (yarım sünnet)
 • Holmium lazer ile taş kırma (kansız, kesisiz böbrek taşı ameliyatları)
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • İktidarsızlık (erektil disfonksiyon, gevşek penis, impotans, sertleşme sorunu)
 • İnfertilite, kısırlık
 • İnterstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu)
 • İşeme bozuklukları
 • Kadında sistit ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Kanlı idrar, hematüri, idrarda kan gelmesi, kanlı işeme, idrarda kan görülmesi, 
 • Kanlı meni, meninin kanlı gelmesi (hemospermi)
 • Eritrosit, idrarda eritrosit yüksekliği, mikroskopik hematüri
 • Kısırlık (erkek kısırlığı)
 • Kronik böbrek yetmezliği (kronik böbrek hastalığı)
 • Laparoskopik (kapalı) cerrahi
 • Megaüreter (üreter genişlemesi)
 • Meni kanalı tıkanıklığı
 • Mesane iltihabı (sistit)
 • Mesane küçülmesi (idrar kesesi hacminde yetersizlik)
 • Mikrocerrahi
 • Nörojen mesane (mesane felci, spastik mesane)
 • Parafimozis (sünnet derisinin penis başını boğması)
 • Pelvik organ sarkması
 • Penis büyütme ameliyatı, penis kalınlaştırma
 • Penis eğriliği, peyroni hastalığı
 • Penis kanseri, penis tümörü
 • Penis kırılması (penil fraktür)
 • Penis kopması
 • Penis yaralanması
 • Plazma kinetik, kansız prostat ameliyatları
 • Posterior üretral valv (dış idrar kanalında kapakçık)
 • Priapizm (uzamış ve ağrılı ereksiyon)
 • Prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma
 • Prostat iltihabı, kronik prostatit
 • Radikal sistektomi ve yapay mesane yapılması
 • Rahim sarkması (uterosel)
 • Rekonstrüktif üroloji
 • Robotik cerrahi
 • Sarkma (pelvik organ prolapsusu)
 • Sertleşme olmaması, empotans, erektil disfonksiyon, iktidarsızlık
 • Sistit, mesane iltihabı, idrar kesesi iltihabı, idrar yolu iltihabı
 • Sistosel, idrar torbası sarkması)
 • Sperm hücresi yokluğu, azospermi
 • Sperm sayısında azalma, oligospermi
 • Tembel mesane
 • Tüm karın ultrasonu, böbrek ultrasonu, prostat ultrasonu
 • Utangaç testis, retraktil testis, tedirgin testis
 • Üreter mesane bileşke darlığı, üreterovezikal darlık, UV darlık
 • Üreterosel
 • Ürojinekoloji
 • Vezikovajinal fistül, idrar kesesi ile vajina arasındaki delik
 • VUR, vezikoüreteral reflü, böbrek reflüsü
 • İdrarda kan görülmesi, hematüri
 • İdrar yolu tıkanıklığı
 • İdrar yolu taşı
 • İdrar yaparken yanma, dizüri
 • İdrar tıkanması, idrar yapamama akut üriner retansiyon
 • İdrar sıkışması, acil idrar yapma isteği ve ihtiyacı, urgency
 • İdrar kesesi sarkması, sistosel
 • İdrar kaçırma, idrar inkontinansı
 • Hatalı sünnet, sünnet hatası)
 • İnmemiş testis, testis yokluğu
 • Gece işemesi, enürezis, altını  ıslatma, yatağı ıslatma, altına kaçırma
 • Erkeklerde idrar kaçırma, ürodinami, işeme testi, üroflowmetri
 • Çocukta idrar tutma
 • Çocuk taş hastalıkları
 • Cinsel fonksiyon hastalıkları
 • Böbrek üstü bezi kanseri, adrenal bez tümörü, sürrenal bez tümörü
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları, adrenal bez hastalıkları, sürrenal bez hastalıkları
 • Böbrek kisti, kistik kanserler
 • Böbrek iltihabı, böbrek enfeksiyonu, pyelonefrit
 • Böbrek çıkım darlığı, üreteropelvik bileşke darlığı, UPJ darlık
 • Böbrek atardamarı tıkanıklığı, böbrek damarı tıkanıklığı, renal arter trombozu
 • Böbreğin kistik hastalıkları
 • Boşalma (ejakülasyon) bozuklukları
 • Üriner enfeksiyon, idrar yolları enfeksiyonu
 • Testis iltihabı, orşit
 • Testis torsiyonu, Testis bükülmesi, Testis dönmesi, Testis burkulması
 • Üremi, üre yükselmesi
 • Üreter genişlemesi, megaüreter, üreter dilatasyonu
 • Üreter kanseri, pelvis kanseri
 • Üreter taşı
 • Üretra darlığı, idrar kanalı darlığı
 • Üretra kanseri,  idrar kanalı kanseri
 • Üriner sistem anomalisi, doğumsal böbrek ve idrar yolları hastalıkları
 • Üriner sistem taşları, böbrek ve idrar yolları taşı
 • Wilms tümörü, çocuklarda böbrek kanseri
 • Yatak ıslatma, enürezis, gece işemesi
 • Balanit, penis başı iltihabı, postit, penis enfeksiyonu
 • Aşırı aktif mesane
 • Adölesan varikosel, ergenlik çağı varikoseli
 • Prostat enfeksiyonu, kronik prostatit
 • Antenatal hidronefroz, doğum öncesi hidronefroz
 • Ağrılı mesane sendromu, interstisyel sistit
 • Ürolojik kanserler ve tedavisi
 • Böbrek ve idrar yolları  taşları URS ve  flexible RIRS
 • Perkütan cerrahi, PNL, kapalı böbrek taşı ameliyatı
 • Prostat büyümesi, iyi huylu prostat büyümesi, BPH
 • Erkek kısırlığı, infertilite
 • Varikosel
 • Erkeklerde sertleşme sorunu
 • Böbrek taşı
 • Sünnet
 • Peygamber sünneti
 • İdrar yapma bozukluğu
 • Mesane problemleri
 • Erkek genital problemleri
 • Altını ıslatma problemi
 • Böbrek hastalıkları
 • Prostat hastalıkları
 • İyi huylu tümörler
 • Üriner sistem yaralanmaları, böbrek yaralanmaları, böbrek travması
 • idrar yolu kopması, üretra yaralanması,
 • Genital lezyonlar, Genital ülser, sifiliz, şankr, Genital siğil, penisde siğil, 
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HPV, Siğil, Herpes, gonore, bel soğukluğu, AİDS, HİV
 • Üreoplazma, Trikomonas (Trichomonas)
 • Vezikoüreteral reflü, VUR
 • Üriner tıkanıklık, İdrar yolu tıkanıklığı
 • İdrar yolu iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu
 • Taş hastalığı, böbrek taşı hastalığı, idrar yolları taşı, 
 • Mesane kanseri, idrar kesesi kanseri
 • Yapay mesane, ileal mesane, ortotopik mesane
 • Vajinismus
 • Andropoz, 
 • Bel soğukluğu, gonore, akıntı, cinsel yolla bulaşan hastalık akıntısı
 • Böbrek nakli, böbrek transplantasyonu
 • Böbrek ve mesane kanseri
 • Cinsel sağlık
 • Cinsel terapi
 • ED1000, şok dalga tedavisi
 • Eswt, şok dalga tedavisi
 • Ejakülasyon bozuklukları
 • Ejakülasyon bozukluğu (boşalma zorluğu)
 • HPV, Genital siğil, siğil yakılması
 • Hemodiyaliz
 • Lazerle kapalı prostat ameliyatı, Holep, Thulep, greenlight
 • Kadın ürolojisi
 • Kondilom, genital siğil, makat siğili
 • Labioplasti
 • Makat sarkması (rektal prolapsus)
 • MR füzyon akıllı prostat biyopsisi, füzyon biyopsi,
 • P-shot, Priapus Shot, PRP, Ozon tedavisi, kök hücre tedavisi
 • Yenileyici tıp uygulamaları, prp, ozon tedavisi, kök hücre tedavisi 
 • Penis estetiği
 • Penis protezi, mutluluk çubuğu
 • Testis protezi
 • İdrar kaçırmada yapay sfinkter yerleştirilmesi, artifisyel sfinkter, yapay kapak yerleştirilmesi
 • Penis ve testislerin hastalıkları
 • Penis küçüklüğü, penis kısalığı, penis inceliği
 • Penis içi İlaç Uygulaması
 • Penise kök hücre uygulamaları
 • Penise Prp uygulamaları
 • Perkütan nefrolitotomi, PNL
 • Prostat kanserinde fokal tedavi, nanoknife, Hifu
 • Prostatın lazer cerrahisi
 • Pyeloplasti, upj darlığı, laparoskopik pyeloplasti
 • Sertleşme problemi
 • Spermiogram, kruger testi
 • TESE, TESA, İVF, Testisde sperm aranması
 • Genetik araştırma, karyotip, kromozom analizi, Y delesyon, Fısh testi
 • Hormon testleri, Erkeklik Hormonu, serbest testesteron, FSH, LH, PRL, Prolaktin, E2
 • Tiroid hormonları, TSH, T3, T4
 • Vajen tepesi sarkması (vault prolapsus)
 • Vajinoplasti
 • Varikosel embolizasyonu
 • Vazektomi, kısırlaştırma
 • Testis ağrısı, Yumurtalarda ağrı
 • Üreme endokrinolojisi, hormon analizi
 • Üretra, Mesane hastalıkları
 • İdrara sık çıkma, gece idrara çıkma ihtiyacı, idrarı tam boşaltamama
 • Multiparametrik prostat MR
 • Prostat biyopsisi, füzyon biyopsi

 

 

 

Üroloji bölümünde yapılan tetkikler, tedaviler, bazı uygulamalar ve ameliyatlar:

 

 

Prof. Dr. Hakkı PERK  bu tedavi ve ameliyatları yapmaktadır.

 

 • Kapalı-açık böbrek kanseri ameliyatı, laparoskopik, Robotik
 • Mesane kanser ameliyatı ve yapay mesane,  laparoskopik, Robotik
 • Prostat kanseri tedavisi ve Robotik Radikal prostatektomi
 • Prostat biyopsisi ve füzyon biyopsi
 • Testis  kanseri tedavisi
 • Penis kanseri tedavisi
 • Üreter ve pelvis kanserleri ve tedavisi, ameliyatı
 • Böbrek üstü bezi kanseri ve tedavisi
 • Endoskopik böbrek ve üreter taşı tedavisi
 • Robotik ve laparoskopik cerrahi
 •  Kapalı-Açık Prostat ameliyatı, Lazer, Holep, Thulep, plazma kinetik, TUR-P
 • İdrar kaçırma ameliyatları, TVT, TOT, yapay sfinkter,  açık burch ameliyatı
 • Kapalı-açık idrar yolu darlıkları ameliyatı, üretrotomi interna, üretroplasti
 • Çocuk ürolojik hastalıkları tedavisi, altını ıslatma, VUR ameliyatı,inmemiş testis ameliyatı
 • Mikrocerrahi ile varikosel ameliyatı, 
 • Şok dalga tedavisi, eswt
 •  Peyroni ve Penis eğriliği tedavisi, penis eğriliğinde yama konulması
 • Ccinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi ve Penis protezi
 • Abdominal ultrasonografi, Penil doppler, skrotal doppler, böbrek ultrasonu
 • Böbrek taşı cerrahisi, kapalı böbrek taşı ameliyatı, URS, Fleksibl URS, PNL
 • Böbrek ultrasonu, böbrek doppler ultrasonu
 • Erkeklerde cinsel isteksizlik
 • Taş kıma, ESWL
 • Kadınlarda cinsel isteksizlik
 • Kan elektrolit testi
 • Keratinin kan testi
 • Kriyoablasyon
 • Lazerle prostat cerrahisi, Holep, thulep, greenligt
 • Perkütan böbrek cerrahisi, PNL
 • Perkütan nefrolitotomi, PNL
 • Prp tedavisi, ozon tedavis, kök hücre tedavisi, yenileyici tıp
 • Radikal prostatektomi, açık radikal prostatektomi
 • Robotik radikal prostatektomi, robotik cerrahi
 • Sinir Koruyucu radikal prostatektomi
 • Vajina estetiği
 • Vajinismus tedavisi
 • İdrar kaçırma ameliyatları
 • İdrar yolu darlıkları
 • İntravenöz pyelografi (ivp)
 • Prostat tedavisi
 • Kapalı-açık prostat ameliyatı, prostat büyümesi ameliyatı, BPH ameliyatı
 • Varikoselektomi, mikrocerrahi ile varikosel ameliyatı
 • Kısırlık tedavisi, TESE, TESA, mikrotese
 • Mesane kanser ameliyatı
 • Böbrek tümörü tedavisi
 • Ürolojik çocuk hastalıkları tedavisi
 • Sünnet
 • Mezoterapi
 • Vazektomi, erkekte kısırlaştırma
 • Akupunktur tedavisi
 • Ozon terapi, prp, kök hücre tedavisi
 • Ürojinekolojik rehabilitasyon, mesane terbiyesi, biofeedback, Kegel egzersizi
 • Mikro tese
 • Sistoskopi, kamerayla mesane incelemesi
 • Flexible URS
 • Yenidoğan sünneti
 • Tur prostat ameliyatı
 • Micro cerrahi varikosel
 • TESE
 • Laparoskopik nefrektomi
 • Laparoskopik prostatektomi
 • Endoskopik böbrek taşı tedavisi, URS, flexible URS
 • Endoskopik üreter taşı tedavisi, URS, RIRS
 • Testis hastalıkları, hidrosel, spermatosel, testis kisti tedavisi
 • Epididim kisti tedavisi
 • Penis protezi, mutluluk çubuğu
 • Şok dalga tedavisi, Eswt, 
 • P-shot tedavisi, prp
 • Penis eğriliği (penil rotasyon) tedavisi, penis eğriliği ameliyatı, ağız içi yama konulması
 • Penis estetiği
 • Rekonstrüktif üroloji, penis uzatma, penis kalınlaştırma
 • Robotik cerrahi
 • Erkek üreme ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi
 • İdrar kaçırma tedavileri
 • Üroonkolojik cerrahi
 • Sertleşme problemi
 • Ürodinami
 • Mesane taşı (sistoskopik)
 • Kapalı Mesane taşı ameliyatı
 • Açık Mesane taşı ameliyatı
 • Üretra taşı (sistoskopik)
 • Ürogenital sinüs tedavisi
 • Holep yöntemi
 • Böbrek ameliyatları
 • Prostat ameliyatları
 • Pelvik taban stimülasyon tedavisi
 • İdrar kaçırma tedavisi
 • Sakral modülasyon, idrar kaçırmada pil takılması
 • Hipospadias - yarım sünnet ameliyatı
 • Robotik prostat kanseri cerrahisi
 • Robotik böbrek kanseri cerrahisi
 • Robotik mesane kanseri cerrahisi
 • Robotik UP darlık ameliyatları
 • Robotik böbrek üstü bezi ameliyatı
 • Hpv aşısı, gardasil
 • İdrar Tetkiki, idrar testi, idrar analizi
 • İdrar Kültürü
 • PSA Testi
 • Sperm Analizi, sperm testi, kruger, meni testi, meni analizi
 • Üroflowmetri Testi, İşeme testi, idrar ölçümü,
 • Ürodinami Testi, Ürodinami
 • Ultrason, böbrek  ultrasonu, Doppler ultrason, Transrektal ultrason
 • Doppler incelemesi, Dopler incelemesi
 • Sistoüretrografi
 • Voiding Sistoüretrografi (VSUG)
 • Pyelografi (İVP)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
 • Multiparametrik MR, Multiparametrik prostat MR’ı
 • PET Tomografi, PET, Ga 68- PSMA-PET
 • Sistoskopi
 • Üreteroskopi-Üreterorenoskopi, URS, Flexible URS, RIRS
 • Laparoskopi
 • Prostat Biyopsisi
 • Prostat Füzyon Biyopsisi
 • Renal Perkütan Cerrahi(PNL), kapalı böbrek taşı ameliyatı
 • Üreterorenoskopi (URS-RIRS), fleksibil URS, URS
 • Kapalı Prostat Ameliyatı-TUR-P, Plazma-kinetik
 • Prostat ameliyatı, lazerle prostat ameliyatı, Holep, Thulep, greenlight
 • Konvektif Su Buharı Enerjisi (Rzm) Ablasyonu ile prostat ameliyatı
 • Kapalı Mesane Kanseri Ameliyatı, TUR-MT
 • Kapalı Böbrek Kanseri Ameliyatı, Robotik cerrahi, laparoskopi
 • Laparoskopik Radikal Prostatektomi, Laparoskopi ile Prostat ameliyatı
 • Robotla prostat ameliyatı
 • Yapay mesane, ileal mesane
 • Sistektomi
 • Robotik cerrahi, da vinci robotik cerrahi
 • İnmemiş testis ameliyatı
 • Lazerle taş kırma
 • ESWL
 • Taş kırma
 • penis protezi, mutluluk çubuğu,testis protezi
 • idrar kaçırma ameliyatı, yapay kapak
 • Prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma ameliyatı
 • Şok dalga tedavisi, eswt, iktidarsızlıkta şok dalga tedavisi
 • PRP-Ozon ve Kök Hücre Tedavisi
 • Prostat kanserinde fokal tedavi, Prostat kanserinde lokal tedavi
 • Prostat kanserinde robotik cerrahi,
 • Ürolojide Botoks Kullanımı, idrar kaçırmada mesaneye Botulinum toksini uygulaması
 • Prostat kanserinde hormon tedavisi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi, ışın tedavisi
 • Açık prostat ameliyatı
 • prostat kanserinde Hifu Tedavisi
 • prostat kanserinde fokal tedavi, Nanoknife
 • Kriyoterapi
 • HPV tedavisi, Siğil yakılması
 • Mesane yıkanması
 • Kronik sistit
 • Ağrılı mesane sendromu
 • İdrarda kanama, kanlı idrar
 • Penis büyütme, kalınlaştırma
Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.