05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Prostat Büyümesi

Lazerle Prostat Ameliyatı: Holep, Thulep ve Greenlight
Lazerle Prostat Ameliyatı: Holep, Thulep ve Greenlight


 

Lazerle Prostat Ameliyatı: Holep, Thuflep ve Greenlight

 

Lazer (LASER) Nedir?: Lazer yada Laser kelimesi, “Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation-LASER” teriminin Türkçe kısaltmasıdır. Günümüzde Lazer cihazları,  başta iyi huylu prostat büyümesi, böbrek ve idrar yolları taşlarının kırılmasında-tedavisinde olmak üzere; mesane ve üst idrar yolları tümörlerinin endoskopik olarak temizlenmesinde ve  diğer birçok ürolojik hastalıkta kullanılan, üroloji ameliyatların vazgeçilmez ekipmanları arasında yerini almıştır. Lazer, kesme, kanı durdurma(koagülasyon) ve buharlaştırma(vaporizasyon) fonksiyonunu eş zamanlı olarak gerçekleştirebilmesinin yanında ödem, sertleşme ve darlık riskini de büyük oranda azaltmaktadır.

Iyi huylu prostat büyümesi (BPH),  erkeklerde sık görülen, yaşlanmayla ortaya çıkan, idrar yapmada rahatsız edici belirtilere yol açan  iyi huylu bir hastalıktır.  Bu durum, erkeklerin yaşlanmasıyla ortaya çıkan hormon değişiklikleri ile ilgilidir ve kalıtsal özellikler taşımaktadır. Güncel ürolojide iyi Huylu Prostat Büyümesinin cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler kullanıma girmiştir. Kullanılan lazer cihazına göre HoLEP (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu) ve ThuFlep (Thulium Lazerle Prostat Enükleasyonu), prostat büyümesinde kullanılan iki minimal invaziv yöntemdir. Lazerle prostat ameliyatında komplikasyon oranı diğer klasik yöntemlere göre nispeten düşük ve iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır,  klasik cerrahi yöntemlere göre birçok avantaja sahiptirler. 

 

 

Holmium Lazer ile Prostat Ameliyatı: HoLEP 


 

HOLEP nedir? : HoLEP, Holmium lazer kullanılara yapılan prostat ameliyatını ifade etmektedir. Holmium lazer dokuda ve böbrek taşında oldukça iyi bir şekilde emilir  ve etkin bir şekilde kullanıma olanak verir. Holmium lazer cihazı hem taş kırmada kullanılırken, hem de özellikle prostat ve diğer dokularda eş zamanlı kesme, kanama kontrolü ve buharlaştırma amacıyla kullanılır.

 

Holmium lazerin diğer lazerlerden en önemli farkı uygulanan dokuya yıkıcı/yakıcı etkisinin çok derin olmamasıdır(etki etme derinliği: 0.40 mm). Prostata uygulandığında etki derinliği birden bire artmaz, prostatın kapsülünü geçmez. Holmium lazerin bu özelliği nedeniyle rahatlıkla prostatın kapsülü ile büyümüş prostat dokusu arasından kolaylıkla sıyırma işlemi yapılabilir, yani enükleasyon yapılabilir. HoLEP’le prostat ameliyatı tamda bu işlemi ifade eder. 

 

 HoLEP ile Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 

İşlem hastane şartlarında, genel veya lokal anestezi (spinal), penisdeki dış idrar deliğinden kameralı endoskopik bir aletle girilir,  prostat dokusu, idrar kanalı, idrarı kontrol eden yani idrar tutmamızı sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve ardında mesaneye ilerleterek mesanenin içi başka bir problem (tümör, taş vs) olup olmadığını kontrol ile başlar. Takiben  prostat Holmium lazer probu ile idrar tutmamızı sağlayan kapak-sfinkter korunarak belli noktalardan prostat lobları kendi kapsülünden gerisin geriye mesaneye doğru  sıyrılarak 2-3 parça halinde mesaneye bırakılır, kanayan yerler yine Holmium lazer probu ile yakılır.

 

Mesane içine bırakılan prostat parçaları morselatör denen özel bir cihazla parçalanır ve vakumlanarak dışarı alınır. İçeride parça olmadığından emin olduktan  ve kanama kontrolünden sonra idrar sondası konularak işleme son verilir. Çıkarılan doku incelenmek üzere patolojiye gönderilir, yani bazı lazer ameliyatlarının aksine Holep ameliyatında prostatın tümüyle dışarı alınmakta ve patolojide inceleme olanağı olmakta, eğer kanser çıkarsa ona göre ek tedavi verilmektedir.


 

HoLEP  ameliyatından sonra hastanede kaç gün kalınır, İdrar sondası ne zaman alınır?: HoLEP ile prostat ameliyatı sonrası 1-2 gün sonra idrar sondası çekilip hasta taburcu edilir.  

HoLEP Ameliyatı Erkekliği Etkiler mi? 

 

Lazerle yapılan iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarında thulium lazer enerjisinin daha az doku derinliğine ulaşması nedeniyle sertleşmeyi sağlayan sinirlere zarar vermemektedir. Holep’e göre lazer enerjisinin etki derinliği nispeten daha azdır(0.40 mm), bu yönüyle avantajlı sayılabilir. Sonuç olarak  HoLEP Ameliyatı deneyimli ellerde erkekliğe yani cinsel fonksiyonlara zarar vermemektedir. Ancak prostat ameliyatlarında olduğu gibi Holep de meni geri kaçmasını engelleyen alan alındığı için orgazm anında meni geriye doğru mesaneye kaçar ve daha sonra idrarla beraber dışarı atılır(retrograd ejakülasyon). Bu durumun hastaya bir zararı yoktur.

 

HoLEP ile prostat ameliyatının Avantajları Şunlardır:

 • Küçük, büyük bütün prostat büyümelerinde kullanılabilir, her hastaya uygulanabilir
 • Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riski azdır ve özellikle kanı sulandırıcı ilaç kullananlarda önemli avantaj sağlar
 • İyileşme süresi oldukça hızlıdır, ameliyattan sonra  1-2 gün içinde hasta  taburcu edilebilir.
 • Kapalı endoskopik bir yöntem olup herhangi bir kesi sözkonusu değildir, nispeten  enfeksiyon riski düşüktür.
 • Prostat büyümesinin tekrar oluşma riski diğer klasik yöntemlere göre daha düşüktür.

 

 

 Hastalar ameliyattan sonra şu sorunlar olabilir:

 

 • Geçici kanamalar olabilir, kanı sulandırıcı ilaç kesilmiş hastalarda  ise tekrar başlanması  bir müddet ertelenebilir, 
 • Geçici idrar yaparken yanma ve ağrı: zaman geçtikçe bu şikayetler etkisini kaybeder, bir kaç hafta sürebilir
 • ilk haftalarda hafif idrar kaçırma,  bu hastalarda idrar tutma jimnastiği (kegel egzersizi) önerilebilir. 
 • Ameliyat sonrası idrar yolları enfeksiyonu, antibiyotiklerle tedavi edilir, bol su önerilir. 
 • İdrar yapamama yani geçici idrar tıkanması olabilir,1-2 gün idrar sondası gerekebilir
 • Uzun dönemde prostatın tekrar büyüyüp idrar yolunu tıkaması teorik olarak mümkün ancak pratikte pek görülmemektedir.


 

Holep ile Alınan Sonuçlar:

 

HoLEP ile diğer prostat ameliyatları türleri ile  alınan iyileşme sonuçları karşılaştırıldığında; işeme hızı ve prostat belirtilerinde düzelme aynıdır. Bunun yanında hastanede kalış süresi ve sonda kalış süresi HOLEP’te ortalama bir gün daha kısadır. Ancak halen klasik endoskopik prostat ameliyatı olan TUR-P, standart cerrahi tedavi olma özelliğini devam ettirmektedir. Hastalar tercih yaparken bu veriler sunulur, hasta ve cerrahın ortak kararı ile ameliyat yöntemine karar verilmelidir. Holep ameliyatı fiyatı veya holep prostat ameliyatı ücreti ile ilgili bir soru akla gelebilir: Bu lazele yapılan prostat ameliyatlarının ücreti prostat büyüklüğüne, hangi hastanede yalapılacağına ve hastanın başka tıbbi problemlerinin olup olmadığın göre değişiklik göstermektedir, standart bir fiyat söz konusu değildir. 

Thulium Lazer ile Prostat Ameliyatı: ThuLEP, ThuFlep

 

ThuLEP Nedir? ThuFLEP Nedir?:  ThuLEP Thulium lazerin Holep gibi prostat ameliyatında kullanımını ifade eder. Esasen isimleri farklı olsa da Holmium ve Thulium lazer ile yapılan ameliyatlar ikisinde de amaç prostatın açık ameliyattaki gibi kapsülden tümüyle  sıyrılması ve sonra morselatör denilen cihazla sıyrılan prostatın kıyma şeklinde parçalanarak idrar kanalından çıkarılma işlemidir. HoLEP ameliyatında Holmium lazer, ThuLEP ameliyatında ise Thulium lazer kullanılmaktadır. Thulium lazer cihazı Holmium lazerde olduğu gibi  hem taş kırmada kullanılırken, hem de özellikle prostat ve diğer dokularda eş zamanlı kesme, kanama kontrolü ve buharlaştırma amacıyla kullanılmaktadır.

 

Holmium lazerler darbeli lazerlerdir; thulium lazerler devamlı-analog etki eden lazerlerdir. Thulium lazer, holmium'un lazerinin aksine bıçak benzeri bir etki yapmaktadır. Her iki lazer enerjisi ile yapılan işlemler birbirine benzemekle birlikte ThuLEP lazerin daha iyi kesici gücü ve daha az doku derinliğine ulaşması söz konusudur. ThuLEP yada ThuFLEP tekniği, halen kullanılmakta olan HOLEP’te teknolojisine göre yan etkileri ve dokudaki bozulmaların daha az olması,  daha  iyi kanama kontrolü olanağı sağlaması gibi önemli sayılabilecek avantajları vardır.

 

En güncel teknoloji olan ThuLEP yada ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer) teknolojisi, İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonu ve evrelemesinde, üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve evrelemesinde kullanılmaktadır.  ThuLEP hangi hastalara yapılır?

 

 • Prostat ameliyatı düşünülen her hastaya yapılabilir.
 • Prostatın büyüklüğüne bakılmaksızın her büyüklükteki prostata uygulanabilir 
 • Ayrıca mesane taşı varsa  aynı seansda o da temizlenebilir.
 • Devamlı sonda taşımak zorunda kalan hastalara yapılabilir
 • Kan sulandırıcı(antikoagülan) ilaç alan hastalara da uygulanabilir

 


ThuLEP ile Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 

HoLEP ve ThuLEP esas olarak kullanılan aletler ve teknik ekipman neredeyse birebir aynıdır, tek fark kullanılan lazer cihazıdır. HoLEP ameliyatında Holmium lazer, ThuLEP ameliyatında ise Thulium lazer kullanılmaktadır. 

 

İşlem hastane şartlarında, genel veya lokal anestezi (spinal), penisdeki dış idrar deliğinden endoskopik aletle girilir,  prostat dokusu, idrar kanalı, idrarı kontrol eden yani idrar tutmamızı sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve ardında mesaneye ilerleterek mesanenin içi başka bir problem (tümör, taş vs) olup olmadığını kontrol ile başlar. Takiben  prostat Thulium lazer probu ile idrar tutmamızı sağlayan kapak-sfinkter korunarak belli noktalardan prostat lobları kendi kapsülünden gerisin geriye mesaneye doğru  sıyrılarak 2-3 parça halinde mesaneye bırakılır, kanayan yerler yine Thulium lazer probu ile yakılır.

 

Mesane içine bırakılan prostat parçaları morselatör denen özel bir cihazla parçalanır ve vakumlanarak dışarı alınır. İçeride parça olmadığından emin olduktan  ve kanama kontrolünden sonra idrar sondası konularak işleme son verilir. Çıkarılan doku incelenmek üzere patolojiye gönderilir, yani bazı lazer ameliyatlarının aksine Holep ve Thulep ameliyatında prostatın tümüyle dışarı alınmakta ve patolojide inceleme olanağı olmakta, eğer kanser çıkarsa ona göre ek tedavi verilmektedir.


ThuLEP ameliyatından sonra hastanede kaç gün kalınır, İdrar sondası ne zaman alınır?: ThuLEP ile prostat ameliyatı sonrası 1-2 gün sonra idrar sondası çekilip hasta taburcu edilir. ThuLEP, ThuFlep Ameliyatı Erkekliği Etkiler mi? 

 

ThuFlep Lazerle yapılan iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarında thulium lazer enerjisinin daha az doku derinliğine ulaşması nedeniyle sertleşmeyi sağlayan sinirlere zarar vermemektedir. Holep’e göre lazer enerjisinin etki derinliği nispeten daha azdır(Etki etme derinliği: 0.25 mm), bu yönüyle avantajlı sayılabilir. Sonuç olarak  ThuLEP Ameliyatı erkekliğe yani cinsel fonksiyonlara zarar vermemektedir. Ancak prostat ameliyatlarında olduğu gibi Holep de de Thulep de de meni geri kaçmasını engelleyen alan alındığı için orgazm anında meni geriye doğru mesaneye kaçar ve daha sonra idrarla beraber dışarı atılır(retrograd ejakülasyon). Bu durumun hastaya bir zararı yoktur.

 

 

ThuFlep ile prostat ameliyatı Yönteminin Avantajları:

 

 • Prostatta ve uygulandığı dokuda çok az zarar  ve hücre hasarı ile daha güvenli bir tedavi sağlar, daha az karbonizasyon yani kömürleşmeye neden olur, 
 • Dokuya etki derinliği yani  penetrasyon derinliği HoLep' e göre daha az olduğu için çevre dokulara zarar verme riski nispeten düşüktür.
 • ThuFlep ile kesme gücü oldukca iyidir ve  kanama kontrolü sağlamada daha iyi  imkan sunar.
 • Ameliyattan sonra hastanede kalış süresini kısaltır ve  hızlı iyileşmesine imkan tanır.
 • Nispeten İdrar tutma mekanizmasını koruyarak idrar kaçırma riskini azaltır.

 

 

Hastalar ThuFlep ameliyattan sonra şu sorunlar olabilir:

 

 • Geçici kanamalar olabilir, kanı sulandırıcı ilaç kesilmiş hastalarda  ise tekrar başlanması  bir müddet ertelenebilir, 
 • Geçici idrar yaparken yanma ve ağrı: zaman geçtikçe bu şikayetler etkisini kaybeder, bir kaç hafta sürebilir
 • ilk haftalarda hafif idrar kaçırma,  bu hastalarda idrar tutma jimnastiği (kegel egzersizi) önerilebilir. 
 • Ameliyat sonrası idrar yolları enfeksiyonu, antibiyotiklerle tedavi edilir, bol su önerilir. 
 • İdrar yapamama yani geçici idrar tıkanması olabilir,1-2 gün idrar sondası gerekebilir
 • Uzun dönemde prostatın tekrar büyüyüp idrar yolunu tıkaması teorik olarak mümkün ancak pratikte pek görülmemektedir.Hastalar normal günlük yaşama ne zaman dönebilir?: Hastalar 1-2 hafta için de iş hayatına dönebilir, 4 hafta sonra cinsellikten uzak durması önerilir. İlk cinsel temas da idrarda-menide kanama görülebilir.


 

ThuFlep Yöntemi ile  Prostat Amelyatının Sonuçları:

 

ThuFlep ile diğer prostat ameliyatları türleri ile  alınan iyileşme sonuçları karşılaştırıldığında; işeme hızı ve prostat belirtilerinde düzelme aynıdır. Bunun yanında hastanede kalış süresi ve sonda kalış süresi HoLEP yönteminde olduğu gibi ortalama bir gün daha kısadır. Ancak halen klasik endoskopik prostat ameliyatı olan TUR-P, standart cerrahi tedavi olma özelliğini devam ettirmektedir. Hastalar tercih yaparken bu veriler sunulur, hasta ve cerrahın ortak kararı ile ameliyat yöntemine karar verilmelidir. ThuFlep  ameliyatı fiyatı veya ThuFlep prostat ameliyatı ücreti ile ilgili bir soru akla gelebilir: Bu lazele yapılan prostat ameliyatlarının ücreti prostat büyüklüğüne, hangi hastanede yalapılacağına ve hastanın başka tıbbi problemlerinin olup olmadığın göre değişiklik göstermektedir, standart bir fiyat söz konusu değildir.

 

Holep ve  Thuflep ile Prostat Ameliyatınin Karşılaştırılması 

HoLEP ve ThuLEP , BPH tedavisinde kulanılan  minimal invazivdir lazer yöntemi olup  klasik yöntemlere göre birçok avantaj sağlamaktadır.  HoLEP, her büyüklükteki prostat için uygun olması ve tekrar büyüme riskinin daha az olması ile  ön plana çıkar. ThuLEP ise daha az doku hasarına neden olması(Etki derinli HoLep: 0.40mm, ThuFlep: 0.25mm), daha iyi kesme gücünden faydalanma, daha az karbonizasyon yani kömürleşme  ve iyileşme süresini daha hızlı olması  ile dikkat çeker. Her iki yöntemin de olası riskleri ve komplikasyonları az da olsa  vardır, bu yüzden tedavi yöntemi belirlerken   detaylı bir inceleme yapılması önerilir.  Her iki yöntem de güncel iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılmaktadır, hasta memnuniyeti ve yüksek  iyileşme oranları ile bize iyi bir tedavi seçeneği sunmaktadır. 

 

 

GreenLight Lazer ile Prostat Ameliyatı: GreenLight 


GreenLight lazer yöntemi nedir?: GreenLight lazer yöntemi; iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde kullanılan, prostatın büyümüş kısımlarının greenlight lazer (Potasyum-Titanil-Fosfat-KTP) enerjisiyle  buharlaştırılması olarak bilinmektedir. GreenLight, bir lazer tedavisidir ve yüksek güçlü lazer enerjisi kullanılarak prostat dokularının buharlaştırılıp yok edilmesi amaçlanmaktadır. Hastaların çoğu aynı gün içerisinde ya da ertesi gün taburcu edilmekte ve 1-2 hafta  içerisinde normal günlük yaşamına dönebilmektedir. Kolay uygulanabilirliği, kanamanın az olması ve hastanede kalma süresinin daha az olması bazı özel hasta grupları için tercih nedenidir. Greenlight denmesinin nedeni lazerin yaydığı ışının yeşil renkli olmasından kaynaklanır. 

 

GreenLight lazer yöntemi ile alınan sonuçlar; diğer yöntemler yapılan ameliyatın sonuçları ile karşılaştırıldığında eğer bazı özel hasta grupları dikkate alındığında sonuçlar birbirine benzerdir, ancak yinede greenlight prostatektomi herkese ve her prostata uygulanacak standart bir tedavi metodu değildir, uluslararası kılavuzlarda prostat ameliyatı için sadece halihazırda kullanılan bir yöntem olarak geçmektedir, birinci planda önerilen bir yöndem değildir.
GreenLight Lazer ile Prostat Ameliyatı Nsıl Yapılır?


İşlem hastane şartlarında, genel veya lokal anestezi (spinal), penisdeki dış idrar deliğinden kameralı endoskopik bir aletle girilir,  prostat dokusu, idrar kanalı, idrarı kontrol eden yani idrar tutmamızı sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve ardında mesaneye ilerleterek mesanenin içi başka bir problem (tümör, taş vs) olup olmadığını kontrol ile başlar. Sonrasında endoskop içinden ilerletilen greenlight lazer probu ile büyümüş prostat lobları yeterli ve istenilen ölçüde buharlaştırılır ve rahat idrar yapılabilecek kadar bir alan oluşturulur, prostat tarafından oluşturulan tıkanıklık giderilir. Ancak bu yöntemde dışarı doku alınmadığından patolojik inceleme yapılmamaktadır, bu yüzden ameliyat öncesi hastada prostat kanseri olmadığını diğer yöntemlerle ekarte edilmiş olması gereklidir. 

 

GreenLight operasyonunun avantajları nelerdir?

 

 • GreenLight lazer yöntemi prostat ameliyatları içerisinde en güvenli yöntemlerden biridir. GreenLight lazerle prostat ameliyatı  işlemi sadece buharlaştırılarak ortadan kaldırılmak istenen bölgeyle sınırlıdır, bu da  diğer prostat ameliyatlarında görülen yan etkiler görülmez.Tecrübeli ellerde, özenle seçilmiş hastalarda hasta memnuniyeti oranı yüksek olmaktadır.
 • Kansız bir ameliyattır. Kan kaybı yok denilecek az olan bir ameliyattır. Aspirin, coumadin benzeri kan sulandırıcı ilaçları alan hastalarda ilaçları kesmeden uygulanabilmektedir.
 • Hastaların bu işlem için hastanede yatış süresi ortalama bir  gündür, aynı gün veya işlemden bir gün sonra taburcu edilir.
 • Ameliyattan sonra 12-24 saat içerisinde hastanın sondası çıkarılmaktadır. Bir haftada günlük normal yaşama dönebilmektedir.
 • Kanama, erkeklik kaybı, meni boşalmaması, idrar kaçırma gibi istenmeyen komplikasyonlar diğer yöntemlere nazaran daha azdır.

 


 

 

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.