05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Germ Hücreli Testis Tümörü

Germ Hücreli Testis Tümörü
germ-hucreli-testis-tumoru

Germ hücreli testis tümörü diğer germ hücreli tümörler gibi benign ve malign karaktere sahip olabilen tümör çeşitleridir. Germ hücreli olarak tanımlanan tümörler genellikle premordiyal germ hücrelerinden kök almaktadırlar. Gonad yapılarında ortaya çıktıkları tespit edilmiştir. Nadir olarak görülen bir tümör çeşitidir.

Testis kanserleri genelde germ hücrelerinde başlamaktadır. Bu hücreler dışında ise en genel başlangıç noktası sperm üretiminin yapıldığı hücreler olmaktadır. Germ hücreli tümörler erkeklerin vücutlarında farklı alanlarda başlayabilmektedirler. Sıklıkla testislerde, alt omurga tarafında, retroperitoneumda ( arka karın alanında omurgaya yakın bir alan), mediastinumda (göğsün ortalarında akciğerlerin arasında), pineal bezlerde görülmektedir. Eğer erken teşhis edilir ise tedavisi mümkün ve kolaydır. Ilerleyen evrelerde de tedavi edilebilse de erken tanıda olduğu kadar kolay olmamaktadır.

Germ Hücreli Testis Tümörleri Hakkında

Germ hücreli testis tümörü teşhisi uzman üroloji doktoru tarafından istenilen tetkiklerin sonuçlanması ile yapılabilmektedir. Doktorun istediği tahlil, görüntüleme teknikleri ve tetkikler sonrasında teşhis konulmaktadır biyopsi alınması da kanser varlığını keşfetmekte yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Germ hücreleri üzerinde başlayan kanserler genel anlamda 2 gruba ayrılmaktadır. Bu iki grup kendi içinde değerlendirilmektedir.

Ilk grup seminom grubudur. Seminom türünde tümör dokusu içerisinde farklı oluşumlara rastlanabilmektedir. Tıpta bu oluşumlar; yolk kesesi, teratom, koryokarsinom, embriyol karsinom olarak adlanmdırılmaktadır. Kombimne şekilde ya da tek başlarına oluşmaları mümkündür. Diğer tür ise non seminomdur. Baze vakalarda kanserin farklı evrelerinde her iki türde gelişme de gözlenebilmektedir. Non seminom olan türün yayılımı ve gelişimi diğer türden çok daha hızlı olmaktadır. Önemli kriter teşhisin ne kadar erken olduğu ve tedavi sürecinin nasıl geçtiğidir.

Germ hücreli dışında testis kanseri gelişimi sertoli hücreli kanser, leydig hücre tümörü, rete testis karsinoması olarak gerçekleşebilmektedir. Ancak bu türler nadir görülmektedir.

Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi germ hücreli testis kanserinde de tedavinin başarılı sonuçlanmasında en büyük etken erken teşhistir. Ne kadar erken müdahale olanağı olursa tedavi şansı da aynı oranda artmaktadır. Bunun bilincinde olarak herhangi bir belirti durumunda uzman üroloji doktorlarından randevu alınması gerekmektedir.

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.