05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Erkeklerde Yumurtalıkta Kanser

Erkeklerde Yumurtalıkta Kanser
erkeklerde-yumurtalikta-kanser

Erkeklerde yumurtalıkta kanser denince testis kanseri akla gelir; genel olarak nadir görülen bir kanser olsa da, 15 ila 40 yaşları arasındaki genç erkeklerde en sık görülen solid tümördür. Bu yüzden genç erkekler düzenli olarak testislerini kendi kendine muayene etmelidir. Erkeklerde yumurtalıkta kanser için bazı risk faktörleri sözkonusudur: İnmemiş testis öyküsü: İnmemiş bir testisin kansere yakalanma olasılığı %3 - %5 arasındadır ve testis konumu yükseldikçe risk artar, Diğer testiste geçirilmiş testis kanseri olması, Ailede testis kanseri öyküsü (baba veya erkek kardeş), İnterseks bozukluğu ile ilişkili zayıf gelişmiş testisler.

Erkeklerde yumurtalıkta kanser belirtileri şunlardır: Testiste ağrısız şişlik, Kanserin karına yayılmasından kaynaklanan sırt ağrısı, Meme şişmesi veya büyümesi, Çoğu durumda, yalnızca bir testis etkilenir; kanserlerin yaklaşık %1-3'ü her iki testiste de görülür.  Erkeklerde yumurtalıkta kanser teşhisi şöyle yapılır: ultrason, Kan testleri: Tümör belirteçleri (AFP, HCG, LDH), testis kanserinin tipini ve ne kadar ilerlemiş olabileceğini belirlemede yardımcı olur, Böbrek fonksiyon testi ve karaciğer fonksiyon testi, tomograf ve MR ve gerekirse PET taraması

Erkeklerde yumurtalıkta kanser Tedavisi: Tüm hastalarda ilk adım olarak testisin cerrahi olarak çıkarılması (radikal orşidektomi) yapılmalıdır. Testisin alınmasından sonra, bazı hastalar, özellikle kanser hala erken evrede ise, düzenli taramalar, kan testleri ve fizik muayene ile takip için uygun olabilir. Bunun nedeni, bazı erken dönem kanserlerin asla tekrarlamayabilmesi ve hastanın radyoterapi veya kemoterapinin tedavi yan etkilerine katlanmak zorunda kalmamasıdır. Sıkı uyum ve yoğun takip gereklidir. Hastalar ayrıca olası nüksetme endişesiyle daha fazla psikolojik stres yaşayabilirler.

Erkeklerde yumurtalıkta kanser  eğer vucudun diğer alanlarına yayılmış ve metastaz yapmış ise kemoterapi genellikle ana tedavi seçeneğidir. Bu, bir tıbbi onkolog (kanser tedavisinde uzmanlaşmış doktor) tarafından koordine edilir. Kemoterapi ilaçlarının farklı kombinasyonları ve dozları hastaya özel olarak sunulur. Erkeklerde yumurtalıkta kanser bazı hastalarda Radyoterapi gerektirebilir. Testis kanserinin bazı alt tipleri radyoterapiye yanıt verebilmektedir. Erkeklerde yumurtalıkta kanser:  Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu: Abdominal lenf nodlarına kanser yayılmış bazı hastaların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir (retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu).

Erkeklerde yumurtalıkta kanser günümüzde mevcut etkili tedavi seçenekleri ile testis kanseri çoğu hastada tedavi edilebilir bir durumdur. Prognoz, testis kanserinin alt tipine ve sunumda ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlıdır. Erken ve orta evre kanserler için 5 yıllık sağkalım >%95'tir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/142/testis-kanseri

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.