05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Erkeklerde İktidarsızlık

Erkeklerde İktidarsızlık
erkeklerde-iktidarsizlik

Daha önce erkeklerde iktidarsızlık olarak adlandırılan ereksiyon sorunu , "tatmin edici cinsel performans için yeterli penis ereksiyonunu elde edememe ve/veya sürdürememe" veya "cinsel tatmin için yeterli penil ereksiyon elde etme ve/veya sürdürmede tutarlı veya tekrarlayan yetersizlik" olarak tanımlanmaktadır. Penil ereksiyon vasküler, hormonal, nörolojik ve psikolojik sistemleri içeren karmaşık bir süreçtir. Merkezi sinir sisteminin aracılık ettiği cinsel uyarı varlığında, adrenerjik olmayan, kolinerjik olmayan sinir liflerinden nitrik oksit (NO) salınır, bu da guanilil siklazın aktivasyonuna ve siklik guanozin monofosfatta (cGMP) bir artışa neden olur.

Erkeklerde iktidarsızlık, özellikle genç erkeklerde, birincil olarak psikolojik endişeleri yansıtsa da, birçok vakada erkeklerde iktidarsızlık, organik hastalıklardan kaynaklanır - özellikle kardiyovasküler hastalık, şeker hastalığı, hiperlipidemi ve hipertansiyon. Bu nedenle erkeklerde iktidarsızlık, tedaviye ihtiyaç duyan tıbbi durumlar için bir belirteç görevi görebilir. Bununla birlikte, nedeni ne olursa olsun, erkeklerde iktidarsızlık hastaların benlik saygısı, ilişkileri ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Büyük ölçüde artan yaşa bağlı olarak, erkeklerde iktidarsızlık dünyadaki sıklığı %3 -76 arasında değiştiğini tahmin ediyor. Erkeklerde iktidarsızlık, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler ve kardiyovasküler hastalık, demans ve mortalite için bir risk faktörüdür.

Erkeklerde iktidarsızlık Teşhisi şu şekilde yapılmaktadır: Rutin laboratuvar testleri, Hormonal durumun değerlendirilmesi (testosteron, serum hormonu bağlayıcı globulin, luteinize edici hormon , prolaktin, tiroid uyarıcı hormon, hemoglobin A1c, serum kimyası paneli, lipid profili, idrar tahlili, penise yapılan iğne penil doppler incelemesi. Ayrıca Gece penil tümesans testi,  nörolojik testler, Görüntüleme testleri( penil USG,transrektal USG anjiografi).

Erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde: Cinsel danışmanlık, penis işlev bozukluğu için herhangi bir organik neden bulunamıyorsa düşünülebilir. ağızdan alınan ilaçlar, Enjekte edilen, implante edilen veya lokal olarak uygulanan cihazlar(Harici vakum ve daraltma cihazları, penil protezler).

PDE5 inhibitörleri denilen ağızdan alınan ilaçlara yetersiz yanıt sergileyen erkeklerde iktidarsızlık tedavisi cihazlı ve protez gibi implant malzeme kullanımı, damar açıcı girişimler devreye girer. Hormon replasmanı şiddetli hipogonadizmi olan erkeklere fayda sağlayabilir ve muhtemelen diğer tedaviler başarısız olduğunda ek tedavi olarak faydalı olabilir. İntrakavernozal enjeksiyon tedavisi düşünülebilir ve korpora kavernoz içindeki damar yapısı sağlıklıysa hemen hemen her zaman etkilidir. Penil protezin yerleştirilmesi (yarı sert veya tamamen şişirilebilir implant) Bu erkeklerde iktidarsızlık r için tek etkili tedavi olan mevcut uygulamaardan dikkate alınan son seçenektir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/161/sertlesme-sorunu-iktidarsizlik-gevsek-peni

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.