05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Erkeklerde İdrar Yolları Enfeksiyonu Tedavisi

Erkeklerde İdrar Yolları Enfeksiyonu Tedavisi
erkeklerde-idrar-yollari-enfeksiyonu-tedavisi

Ayakta erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi, iyi görünen, yaşamsal belirtileri stabil olan, oral hidrasyonu sürdürebilen ve oral tedaviye uyum sağlayabilen ve önemli başka problemi olmayan hastalar, 48-72 saatlik yeterli takip ile ayaktan yapılabilir. Hasta toksik görünüyorsa, böbrek problemi varsa, taşları varsa, ağızdan alınan sıvıları tolere edemiyorsa, önemli bir başka hastalığı varsa veya başka bir şekilde evde kendi kendine bakamıyorsa, yatarak erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için hasta hastaneye yatması önerilir.

İlk yatarak erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi, seftriakson gibi bir üçüncü kuşak sefalosporin ile intravenöz (IV) antimikrobiyal tedaviyi; siprofloksasin gibi bir florokinolon; veya bir aminoglikozid. Antipiretikler, analjezikler ve uygun dolaşım hacmini yeniden sağlamak ve yeterli idrar akışını desteklemek için yeterli IV sıvıları da önemlidir. Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi üçüncü kuşak sefalosporin, florokinolon veya aminoglikozit gibi başlangıçta intravenöz olarak verilen antimikrobiyal tedaviyi uygulanır. Yaşlılık, güçsüzlük, böbrek taşı, yakın zamanda hastaneye yatış veya enstrümantasyon, diyabet, orak hücreli anemi, altta yatan karsinom veya ara sıra kanser kemoterapisi gibi olumsuz bir prognozla ilişkili risk faktörlerine sahip hastalarda, antimikrobiyal kapsam genişletilmeli ve bir antipsödomonal ajan eklenmiş olmalı.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için hasta 10-14 günlük bir antibiyotik kürü almalıdır. Ayakta tedavi rejimleri arasında florokinolon, trimetoprim-sülfametoksazol, minosiklin veya nitrofurantoin (glomerüler filtrasyon hızı < 50 ise verilmemelidir) yer alır.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi, için genelde kullanılan nitrofurantoin ve birinci kuşak sefalosporinlere dirençli üropatojenlerin prevalansı artmaya devam etmektedir.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi, amacıla kullanılan uzun süreli aminoglikozit kullanımı (>2 hafta), 8. kranial sinir hasarı (işitme kaybı ve vestibüler disfonksiyon) dahil olmak üzere bir komplikasyon için risk faktörüdür. Neyse ki, cidd ierkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğu aminoglikozit kullanımı 1 haftadan daha kısa süre ile sınırlıdır.  Hasarın görülmesi azdır; anacak tespit edilebildiğinde geri dönüş olmamaktadır. Tedavinin  yakından izlenmesi, hasarın en aza indirilmesini sağlar. İşitsel ve vestibüler sistemlerin bağımsız olarak çalıştığını unutmayın; bu nedenle, her birinin izlenmesi dikkate alınmalıdır.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi konusunda bitkisel ilaçlarda kullanılmaktadır, mesala kızılcık suyu(Cranberry) içmek çok az fayda sağlar. E coli'nin insan üroepitelyumuna yapışmasını engellediği görülse de, mevcut olan bakteriyostatik hippurik asit miktarlarının klinik olarak etkili olması muhtemel değildir.

https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/170/Bobrek-ve-idrar-Yollari-Enfeksiyonlari

Soru Sorun

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.